xs
xsm
sm
md
lg

ยอดนิยม - Motoring

นิสสัน ลีฟ รถต้นแบบระบบขับขี่อัตโนมัติ คาดเปิดตัวบริการปี 2027
นิสสัน ลีฟ รถต้นแบบระบบขับขี่อัตโนมัติ คาดเปิดตัวบริการปี 2027
นิสสัน สาธิตความก้าวหน้าของระบบขับขี่อัตโนมัติผ่านรถยนต์ต้นแบบที่ติดตั้งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร ผ่าน นิสสัน ลีฟ ที่ประกอบด้วยกล้อง 14 ตัว Radar 10 ตั โดยมีเป้าหมายเปิดตัวบริการผ่านระการขับขี่อัตโนมัตินี้ภายในปี 2027

Motoring