xs
xsm
sm
md
lg

เกี่ยวกับเรา
mgronline.com แตกต่างกว่าทีนึก ลึกกว่าทีคิด

ผู้จัดการออนไลน์ หรือ mgronline.com เป็นเว็บไซต์ ข่าว ผู้จัดการออนไลน์ ภาษาไทย ในเครือผู้จัดการ เสนอข่าวทัวไป ข่าวด่วน ข่าวออนไลน์ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี ทันเหตุการณ์ ข่าว ธุรกิจ นอกจากนียังมี นิตยสารข่าว ผู ้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา และ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และเมือ เข้าสู่ยุคดิจิตอล การปรับตัวของบริษัทและกองบรรณาธิการก็ปรับองค์กรเต็มรูปแบบ โดยนําเสนอผ่าน เว็บไซต์ https://mgronline.com/ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เพือเข้าถึงผู้รับชมได้มากยิงขึน รวมไป ถึงการนําเสนอทีมากกว่าแค่การอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์ แต่ยังมีรายการในรูปแบบวีดีโอนําเสนออีกด้วย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 จากการจัดอันดับโดยอเล็กซา ผู ้จัดการออนไลน์เป็นเว็บไซต์ข่าวทีผู้ใช้จาก ประเทศไทยเข้าชมมากทีสุดเป็นอันดับ 1 และเป็นอันดับ 10 จากเว็บไซต์รวมทุกประเภท และจากการจัด อันดับโดยทรูฮิตส์ เป็นเว็บไซต์ข่าวทีมีผู้เข้าชมมากทีสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมากเป็นอันดับ 3 หากรวมทุกประเภท ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการจัดอันดับโดยทรูฮิตส์ ทีมีผู ้เข ้าชมมากทีสุดเป็น อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็น อันดับ 5 หากรวมทุกประเภท ผลงานและรางวัล ปี 2546-2557 Truehits Web Award mgronline.com เว็บไซต์ข่าวอันดับ 1 ของประเทศไทย 11 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย “ทรูฮิตส์ดอทเน็ต” (Truehits.net) หน่วยงานในเครือสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ปี 2563
● รางวัลยอดเยียม ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยยอด เยียม
● รางวัลชมเชยประเภทข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวสืบสวนยอดเยียม
● รางวัลชมเชย ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสือสังคมออนไลน์ยอดเยียม
● รางวัลชมเชย 2 รางวัล ประเภทข่าวออนไลน์ทีนําเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยียม ช่องทาง Social ของเรา
● FB : MGROnline Live MGROnline Live
● YouTube : MGROnline VDO MGROnline VDO
● Line : ID @mgronline
● Twitter : MGROnlineLive
● Tiktok : mgronline
● IG : MGROnline