xs
xsm
sm
md
lg

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ไทย เวิลด์ มีเดีย จํากัด ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ mgronline.com ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และดําเนินการจัดทํา “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ mgronline.com โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชือถือ จึงดําเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้
บริษัทฯ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กําหนด การเผยแพร่ข้อมูลหรือการ แบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด บริษัnoteทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอม เท่านั้น นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดําเนินการกับ mgronline.com รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมน เนม mgronline.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งผู้ใช้ทันที

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการทุกท่านที่เข้าสู่เว็บไซต์ mgronline.com มีการเข ้ารหัสรักษาความปลอดภัย DRM(Digital rights management) รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ใช้พึงได้รับหลังจากการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีกับบริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จํากัด ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบผ่าน โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, Google, Apple ID และยอมรับในข้อตกลง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้ สามารถให้ข้อมูลเพิ่มได ้เช่น ชื่อ นามสกุล Email หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการจัดทําข้อมูลเพื่อให้ ผู้ใช้ได้รับ ข้อมูลที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดี ยิ่งขึ้น บริษัทฯ จําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่ เยี่ยมชม, การใช้บริการก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ mgronline.com เนื้อหาที่รับชม และประสบการณ์ของผู้ใช้ ภายในเว็บ mgronline.com และเว็บไซต์ในเครือ บริษัทฯ ขอแนะนําให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วน บุคคล หากผู้ใช้ห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการ เป็นสมาชิก ได้ทันที

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

mgronline.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่แก่บุคคล ภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับ การย่นย่อมจากผู้ใช้เท่านำน ในกรณีที่ mgronline.com ได้ว่าจ้าง หน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ mgronline.com จะกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด นอกเหนือจากกิจกรรมของ mgronline.com เท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล mgronline.com จึงกำหนดกฎ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล โดยการใช้ Secure Socket (SSL) Protocal เข้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูล