xs
xsm
sm
md
lg

FiT

อีอีซีผนึกภาคเอกชนศึกษาผลิตขายไฟฟ้าสะอาด ปูทางDirect PPAดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
อีอีซีผนึกภาคเอกชนศึกษาผลิตขายไฟฟ้าสะอาด ปูทางDirect PPAดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
อีอีซีจับมือภาครัฐ-เอกชน 5 หน่วยงานเร่งศึกษาแนวทางซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรูปแบบDirect PPAในพื้นที่อีอีซี หวังดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและรักษากลุ่มนักลงทุนเดิมไม่ให้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะก