xs
xsm
sm
md
lg

อินไซเดอร์เทรดดิ้ง

บันทึกหน้าใหม่คดีอินไซด์หุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา
บันทึกหน้าใหม่คดีอินไซด์หุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ยืนตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง โดยลงโทษปรับอดีตกรรมการอิสระ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ฐานใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นหรือ อินไซเดอร์เทรดดิ้ง แม้เป็นเพียงคดีเล็ก ๆ แต่จะนำ
 

หุ้น

อินไซเดอร์หุ้นไร้ยางอาย / สุนันท์ ศรีจันทรา
อินไซเดอร์หุ้นไร้ยางอาย / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศลงโทษ กลุ่มผู้นำข้อมูลภายในมาใช้แสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้น (อินไซเดอร์เทรดดิ้ง) ถึง 2 คดี สะท้อนถึงพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบ
 

หุ้น