xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นร้อน

เมื่อไหร่ WEH จะได้เข้าตลาดหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา
เมื่อไหร่ WEH จะได้เข้าตลาดหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
ได้ยินนายประเดช กิตติอิสรานนท์ นักลงทุนรายใหญ่ ประกาศนำหุ้น บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์มาหลายปีแล้ว แต่จนบัดนี้ WEH ก็ ยังไม่ได้ซื้อขายในตลาดหุ้น และไม่รู้ว่า จะใช้เวลาอีกยาวนานเท่า
 

หุ้น