xs
xsm
sm
md
lg

Gistda

เปิดตัว G-MOS ระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม
เปิดตัว G-MOS ระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม
 
จิสด้าเปิดตัว G-MOS ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ยั่งยืน เชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่หลายมิติ เช่น ด้านสังคม ด้านป่าไม้ ด้านเกษตร ยกระดับบูรณาการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
 

วิทยาศาสตร์

แอปฯ เปิดให้รู้พื้นที่เสี่ยงโรคจากหมัด เห็บ เหา
แอปฯ เปิดให้รู้พื้นที่เสี่ยงโรคจากหมัด เห็บ เหา
 
สมกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อนักวิจัยจากกองทัพบกและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจับมือกันพัฒนาแอปฯ สำหรับเว็บไซต์ ซึ่งใช้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อโรคจากปรสิต อย่างเห็บ หมัด เหาซึ่งจัดแสดงตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงลงบนแผนที่ประเทศไทยไว้อย่างชัดเจน
 

วิทยาศาสตร์

จิสด้าเผยภาพพระเมรุมาศ ร.9 จากดาวเทียม
จิสด้าเผยภาพพระเมรุมาศ ร.9 จากดาวเทียม
 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งบันทึกเมื่อ 18 ก.ย.60
 

วิทยาศาสตร์

สาธารณสุขศรีราชาเปิดแอป เพิ่มศักยภาพบริการสาธารณสุข
สาธารณสุขศรีราชาเปิดแอป เพิ่มศักยภาพบริการสาธารณสุข
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดทำแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ในการทำข้อมูลประวัติผู้ป่วยติดเตียง ก่อนนำไปพัฒนาต่อยอดข้อมูลทางด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร ต้อนรับไทยแลนด์ 4.0
 

ภูมิภาค

สทอภ.ส่งเทคโนโลยีอวกาศสนับสนุนแก้ปัญหาหมอกควัน
สทอภ.ส่งเทคโนโลยีอวกาศสนับสนุนแก้ปัญหาหมอกควัน
 
สทอภ.ส่งเทคโนโลยีอวกาศสนับสนุนแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อร่วมกันวางแผน และติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันได้อย่างทันท่วงที พร้อมส่งทีมนักวิชาการและฐานข้อมูลประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ในเขตภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุ ตลอดช่วงเดือนมกราคม – เมษายน
 

วิทยาศาสตร์

ภาพดาวเทียมเผยคราบน้ำมันหาดบางแสนยังลอยเป็นวงกว้าง
ภาพดาวเทียมเผยคราบน้ำมันหาดบางแสนยังลอยเป็นวงกว้าง
 
ภาพดาวเทียมเผยยังคงเห็นคราบน้ำมันที่คาดว่าจะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆ กระจายตัวลอยอยู่บนผิวน้ำทะเลเป็นวงกว้าง เป็นระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ขนานแนวชายหาด บริเวณหน้าชายหาดบางแสน ค่อนลงมาทางตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
 

วิทยาศาสตร์