xs
xsm
sm
md
lg

คณะ 3 ลุง

ฐานอำนาจ 3 ลุงเริ่มง่อนแง่น...
ฐานอำนาจ 3 ลุงเริ่มง่อนแง่น...
 
คณะ 3 ลุงได้กุมอำนาจบริหารสูงสุดในแผ่นดินมานานกว่า 6 ปี ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีพลังอะไรมาท้าทาย หรือเขย่าฐานที่แข็งแกร่งได้ มีทั้งอำนาจตามกฎหมาย และมีเครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ กลุ่มทุนใหญ่ประสานผลประโยชน์ หวังจะอยู่ยาวอีกหลาย
 

ผู้จัดการรายวัน