xs
xsm
sm
md
lg

คชก.ปลดล็อก EIA ไฮสปีด “ไทย-จีน” ชง สผ.เคาะ จ่อเซ็น 7 สัญญา 5.9 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คชก.เห็นชอบ EIA รถไฟไทย-จีน ช่วงบ้านภาชี-นครราชสีมาแล้ว เร่งชง สผ.ชุดใหญ่อนุมัติ ร.ฟ.ท.จ่อเซ็นรับเหมา 7 สัญญาวงกว่า 5.9 หมื่นล้าน ลุยก่อสร้าง ส่วนช่วงบางซื่อ-ภาชี เร่งชี้แจงแบบสถานีอยุธยา “นิรุฒ” มั่นใจ ต.ค.เซ็นสัญญาซื้อระบบ 2.3

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)​เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ (คชก.) ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) ของ ร.ฟ.ท.แล้ว โดยคาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อนุมัติ EIA ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา ร.ฟ.ท.จะสามารถลงนามสัญญากับผู้รับจ้างได้ โดยงานก่อสร้างที่อยู่ในช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา ได้แก่ สัญญาที่ 3-1 ช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กม.วงเงิน 9,330 ล้านบาท, สัญญา 3-2 งานอุโมงค์มวกเหล็ก และลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กม. วงเงิน 4,279 ล้านบาท, สัญญา 3-3 ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กม. วงเงิน 9,838 ล้านบาท

สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว, กุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม. วงเงิน 9,848 ล้านบาท, สัญญา 3-5 ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กม. วงเงิน 7,750 ล้านบาท, สัญญา 4-6 ช่วง พระแก้ว-สระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. วงเงิน 9,429 ล้านบาท, สัญญา 4-7 ช่วงสระบุรี-แก่งคอย ระยะทาง 12.99 กม. วงเงิน 8,560 ล้านบาท

สำหรับเส้นทางช่วงบางซื่อ-ชุมทางบ้านภาชีนั้น คชก.อยู่ระหว่างพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.กล่าวว่า อยู่ระหว่างชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแบบก่อสร้างสถานีอยุธยา ในเรื่องผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมซึ่งจะไม่มีการรื้อสถานีรถไฟเดิม โดยได้ออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงครอบสถานีรถไฟเก่าไว้ และทำให้ไม่ต้องย้ายตำแหน่งสถานีรถไฟความเร็วสูงออกไปนอกเมืองอีกด้วย

สำหรับงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) วงเงิน 50,633.50 ล้านบาทนั้น ร.ฟ.ท.ได้เสนอร่างสัญญา 2.3 ไปให้อัยการสูงสุดตรวจแล้ว คาดว่าอีกประมาณ 2 เดือน หรือภายในเดือน ต.ค. 2563 จะลงนามสัญญาได้

โดยจะมีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) ให้จีนเริ่มงานออกแบบงานระบบ ระยะเวลา 275 วัน โดยสัญญา 2.3 มีอายุสัญญา 64 เดือน ซึ่งจะเริ่มชำระค่างานได้ในปี 2564 วงเงิน 8,234.21 ล้านบาท ปี 2565 วงเงิน 3,622.36 ล้านบาท ปี 2566 วงเงิน 20,481.93 ล้านบาท ปี 2567 วงเงิน 18,295 ล้านบาท มีเป้าหมายเปิดให้บริการปี 2569

สำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค (ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย) ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติกรอบวงเงินที่ 179,412.21 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่ารื้อย้ายและเวนคืน 13,069.60 ล้านบาท ค่างานโยธา 117,914 ล้านบาท ค่างานระบบ 44,998.49 ล้านบาท ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 3,430.04 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น