xs
xsm
sm
md
lg

SMART

MEA แนะนำการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัยช่วงฤดูร้อน
MEA แนะนำการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัยช่วงฤดูร้อน
 
ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิท
 

Online Section

สวทช.ร่วมมือ สวก.- กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ นำร่องพื้นที่อีสาน ผลผลิตเพิ่ม 20 - 30%
สวทช.ร่วมมือ สวก.- กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ นำร่องพื้นที่อีสาน ผลผลิตเพิ่ม 20 - 30%
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมมือ สวก.- กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ช่วยผลผลิตเพิ่ม 20 - 30%
 

วิทยาศาสตร์

เปิดสารพัดความเห็น จี้ปรับปรุงสายด่วน 1330 ทั้งรอสาย-รอคำตอบนาน ไม่ตอบเรื่องแก้ไขไม่สำเร็จ
เปิดสารพัดความเห็น จี้ปรับปรุงสายด่วน 1330 ทั้งรอสาย-รอคำตอบนาน ไม่ตอบเรื่องแก้ไขไม่สำเร็จ
 
เปิดสารพัดความเห็น พัฒนาสายด่วน สปสช. 1330 เป็น Smart Contact Center ทั้งประเด็นการแปลภาษยาวี การลดระยะเวลารอคอยสาย สร้างระบบเครือข่ายการทำงาน หลังรอคำตอบจากสายด่วนนาน ไม่ตอบเรื่องร้องเรียนที่ยังแก้ไขไม่สำเร็จ หรือต้องส่งต่อหน่วยง
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สถาบันสิรินธรฯ ใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินและเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหว รักษาผู้พิการ-ผู้ป่วยระบบประสาท-ผู้สูงอายุ
สถาบันสิรินธรฯ ใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินและเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหว รักษาผู้พิการ-ผู้ป่วยระบบประสาท-ผู้สูงอายุ
 
นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า งาน Smart Rehab เป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จในการให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่การคัดกรอง การประเมินก่อนและหลัง การให้การรักษา การดูแลหลังการรักษาและเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในก
 

ทันเหตุการณ์

MEA แนะการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัยช่วงฤดูร้อน
MEA แนะการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัยช่วงฤดูร้อน
 
นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้า พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความห่วงใย
 

ทันเหตุการณ์