xs
xsm
sm
md
lg

Devil

ยังต้องรอติดตามรายละเอียดใน ‘แผน 5 ปีฉบับ13’ ของจีน
ยังต้องรอติดตามรายละเอียดใน ‘แผน 5 ปีฉบับ13’ ของจีน
 
ไบรอัน แจ๊กสัน นักเศรษฐศาสตร์ด้านจีนของ ไอเอชเอส โกลบอล อินไซต์ ชี้ว่า ในแผน 5 ปีฉบับที่ 13 ซึ่งเพิ่งผ่านการรับรองของคณะผู้นำจีนเมื่อช่วงสิ้นเดือนตุลาคม มีการย้ำแนวเรื่องหลักๆ (themes) ซึ่งปรากฏอยู่ในแผน 5 ปีฉบับก่อนๆ เพียงแต่ว่าพวกเขาบอกด้วยว่า แนวเรื่องหลักๆ เหล่านี้จะทวีความสำคัญมากขึ้นและมีความเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เขาบอกด้วยว่าในเชิงเศรษฐกิจมหภาคแล้ว เรื่องสำคัญที่สุดคือการยืนยันในทางพฤตินัยว่า ในช่วง 5 ปีระหว่างปี 2016 -2020 นี้ อัตราเติบโตของเศรษฐกิจจีนในขั้นต่ำที่สุดจะต้องทำให้ได้ 6.5%
 

ต่างประเทศ