xs
xsm
sm
md
lg

แอม

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงปรับเหลือมียาเสพติด 1 เม็ดไว้เพื่อเสพให้บำบัด เชื่อลดแพร่ระบาด
ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงปรับเหลือมียาเสพติด 1 เม็ดไว้เพื่อเสพให้บำบัด เชื่อลดแพร่ระบาด
รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรับลดเหลือ 1 เม็ดไว้เพื่อเสพให้บำบัด ทำผู้ค้ารายย่อยลด ตัดวงจรแพร่ร