xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันเด็กปีนี้ที่ INVESTORY และห้องสมุดมารวย
วันเด็กปีนี้ที่ INVESTORY และห้องสมุดมารวย
 
เมื่อวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา เยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY และห้องสมุดมารวย เรียนรู้การออม ฝึกฝนวิธีกำจัดศัตรูร้ายทางการเงินผ่านเกมและกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มแก่น้องๆ และครอบครัว ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
 

Green Innovation & SD

องค์กรธุรกิจย่านรัชดารวมพลังลดโลกร้อนในโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน”
องค์กรธุรกิจย่านรัชดารวมพลังลดโลกร้อนในโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน”
 
เปิดตัวโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District “ขยะล่องหน” ความร่วมมือของ 14 องค์กรย่านรัชดา 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างปรากฎการณ์ลดโลกร้อน โดยมี จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารขององค์กรพันธมิตรร่วมแสดงพลัง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook: Care the Whale
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาเตรียมพร้อมนักวิเคราะห์เห็นความสำคัญด้าน ESG
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาเตรียมพร้อมนักวิเคราะห์เห็นความสำคัญด้าน ESG
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดสัมมนา ESG Investment Forum #1 “ESG: มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันตัวกลางในตลาดทุนไทย เข้าใจเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมนักวิเคราะห์การลงทุนนำข้อมูลผลการดำเนินงานของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) มาประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 140 คน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดสัมมนา ESG Investment Forum #1 “ESG: มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันตัวกลางในตลาดทุนไทย เข้าใจเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมนักวิเคราะห์การลงทุนนำข้อมูลผลการดำเนินงานของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) มาประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 140 คน
 

Green Innovation & SD

สุดเจ๋ง! “ขยะจะล่องหน” ในชุมชนย่านรัชดา กับโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District
สุดเจ๋ง! “ขยะจะล่องหน” ในชุมชนย่านรัชดา กับโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District
 
เมื่อวานนี้ (21 พ.ย.2562) 14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างปรากฏการณ์คนเมืองรูปแบบใหม่ ลดภาวะโลกร้อน ด้วยแนวคิด กำจัดคำว่า “ขยะ” ให้หายไป ร่วมหาทางใช้.. ให้ถึงที่สุด ผ่านโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน”
 

Green Innovation & SD

ธุรกิจไทยให้ความสำคัญ ESG ต่อเนื่อง! ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 98 บจ. ในหุ้นยั่งยืน ปี 2562
ธุรกิจไทยให้ความสำคัญ ESG ต่อเนื่อง! ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 98 บจ. ในหุ้นยั่งยืน ปี 2562
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือก 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ไทย
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล ช่วย บจ. เข้าใจเกณฑ์อย่างง่าย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล ช่วย บจ. เข้าใจเกณฑ์อย่างง่าย
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเข้าถึงและเข้าใจกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำให้เปิดเผยข้อมูลได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพ ลดภาระต้นทุนการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว
 

หุ้น

ตลท.สัมมนาธุรกิจ สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
ตลท.สัมมนาธุรกิจ สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
 
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงานสัมมนา Capital Market Research Forum หัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ธนพงศ์ ดวงมณี วิศวกรอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีภาคตลาดทุน และผู้สนใจร่วมรับฟัง
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับการรับรอง “Carbon Neutral : คาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน 100%”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับการรับรอง “Carbon Neutral : คาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน 100%”
 
พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหาร และหัวหน้าสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับการรับรอง “Carbon Neutral : คาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน 100%”
 

Green Innovation & SD

7 บจ.ไทยเฮ! ครองแชมป์ความยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI
7 บจ.ไทยเฮ! ครองแชมป์ความยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลก ล่าสุดการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2562 บจ. ไทย 20 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย ADVANC เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ และในจำนวนนี้ 7 บจ.ไทยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 11 บจ.อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World โดยไทยเป็นประเทศที่มี บจ.ได้รับคัดเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ.ไทยจนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัย
 
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
 

Green Innovation & SD

ก.ล.ต. - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ IAA เปิดโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี
ก.ล.ต. - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ IAA เปิดโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี
 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จัดทำโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ส่งเสริมการขยายบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุมหลักทรัพย์มากขึ้น ตั้งเป้าผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ส่งเสริมบทวิเคราะห์คุณภาพ คุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อการพัฒนาตลาดทุนเติบโตระยะยาว คาดเริ่มเผยแพร่ในไตรมาส 4 ปีนี้
 

หุ้น

อัปเดตเทรนด์ผู้บริโภค ยกระดับการดำเนินธุรกิจยั่งยืน
อัปเดตเทรนด์ผู้บริโภค ยกระดับการดำเนินธุรกิจยั่งยืน
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “Reshaping Business in Response to the Sustainable Trend” ให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการ พร้อมอัปเดตเทรนด์ผู้บริโภคที่ปัจจุบันให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการ โดยมี กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฤษณะ บุญยะชัย Chief Relationship Officer สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
 

Green Innovation & SD

โค้ชฟุตบอลจิตอาสา ได้รับรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมกีฬา
โค้ชฟุตบอลจิตอาสา ได้รับรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมกีฬา
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการส่งเสริมกีฬา แก่ น.ส. ธิดารัตน์ วิวาสุขุ และนายสมพงษ์ แก้วหยก โค้ชจิตอาสาผู้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ สร้างโอกาสด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน จนกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเวที “Dutch-Thai Sustainability Conference”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเวที “Dutch-Thai Sustainability Conference”
 
นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคม และสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวในงาน “Dutch-Thai Sustainability Conference” จัดโดย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย เมื่อ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเชื่อมโยงองค์กรภาคตลาดทุนสู่ภาคสังคม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นร่วมกันผ่าน SET Social Impact Platform
 

Green Innovation & SD

มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมืองและสาขาการพัฒนาการศึกษา”
มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมืองและสาขาการพัฒนาการศึกษา”
 
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานกรรมการมูลนิธิวิมุตตยาลัย และ นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ ศ. สังเวียน อินทรวิชัย ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาสังคมเมือง มอบแก่ โครงการ “เจมส์ คันนาทองคำ” ก่อตั้งโดย ดร. ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล และโครงการ “พี่สร้างสรรค์ น้องสร้างศิลป์” ก่อตั้งโดย นายชยานนท์ ปัญญาธีรพงษ์ และสาขาการพัฒนาการศึกษา มอบแก่ ดร. กัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร. ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ วิปัสสนาคาร ไร่เชิญตะวัน จ. เชียงราย
 

Green Innovation & SD

SET มอบ 2 รางวัล องค์กรต้นแบบการพัฒนาสังคมชนบท
SET มอบ 2 รางวัล องค์กรต้นแบบการพัฒนาสังคมชนบท
 
นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ให้แก่ 2 องค์กรต้นแบบ คือ กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ต้นแบบการจัดการชุมชนด้วยตนเอง มีประธานเครือข่ายคือ นายโกศล แสงทอง และกลุ่มบริหารจัดการน้ำและการเกษตรบ้านโคกพลวง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ มีประธานกลุ่มคือ นางสามัญ โล่ห์ทอง เมื่อ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
 

Green Innovation & SD

ธุรกิจ Well-being ไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทั่วโลก
ธุรกิจ Well-being ไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทั่วโลก
 
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจจำนวนมากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งชาวไทยและประชากรโลก (ธุรกิจ Well-being) เช่น ธุรกิจเกษตรและอาหาร ที่มีสายการผลิตเชื่อมโยงไปถึงผู้ผลิตต้นน้ำอย่างเกษตรกร และส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทั่วโลกโดยผ่านบริการของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ตลอดจนธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมบริการขนส่งสินค้าและการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพซึ่งสนับสนุนให้ธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวได้อย่างดี รวมถึงธุรกิจการแพทย์ ที่สร้างเสริมสุขภาพโดยตรงและมีส่วนสำคัญในการสร้างความโดดเด่นให้กับการท่องเที่ยวไทยในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
 

Green Innovation & SD

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 มอบรางวัล 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด
SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 มอบรางวัล 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ส่งเสริมต้นแบบคนดี ประเดิมมอบรางวัล 4 ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ได้แก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ร.ร. วังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่ ร.ร. อนุบาลนางรอง จ. บุรีรัมย์ นางลัดดาวัลย์ พรพนม ร.ร. พินิจราษฎร์บำรุง จ. กาฬสินธุ์ และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 

Green Innovation & SD

จับตาเทรนด์ความยั่งยืนปี  2019
จับตาเทรนด์ความยั่งยืนปี 2019
 
ในปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกในหลากหลายมิติ และเป็นประเด็นท้าทายที่ทุกฝ่ายยังคงต้องจับตามองในปีนี้ บทความฉบับนี้ ขอนำเสนอ 3 เทรนด์ความยั่งยืนที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2019
 

Green Innovation & SD

เปิดงานสัมมนา Capital Market Research Forum “Green FDI in ASEAN: Environmental, Social, and Governance (ESG) Investment”
เปิดงานสัมมนา Capital Market Research Forum “Green FDI in ASEAN: Environmental, Social, and Governance (ESG) Investment”
 
ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงานสัมมนา Capital Market Research Forum “Green FDI in ASEAN: Environmental, Social, and Governance (ESG) Investment” ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ASEAN-JAPAN Centre โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Thomas Beloe Governance, Climate Change Finance and Development Effectiveness Advisor, United Nations Development Programme (UNDP) กล่าวปาฐกถาพิเศษ และ อุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ ASEAN-JAPAN Centre นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและภาคตลาดทุน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดเสวนาขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดเสวนาขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
 
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน-ธรรมาภิบาลบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม” ในงานเสวนา “Food Retails and Social Sustainability Forum: Future Food Supply Chains” จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับองค์การ Oxfam ในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และผู้สนับสนุนโครงการ SWITCH ASIA สหภาพยุโรป เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมี ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับ
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก
 
กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ เลขาธิการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา
 

Green Innovation & SD

มอบรางวัล SET Awards 2018
มอบรางวัล SET Awards 2018
 
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับ 21 บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และ 1 บริษัทที่รับรางวัล SET Award of Honor ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2018 โดยรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) ได้แก่ ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา รางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award) ได้แก่ อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ - PPM มอบโซลาร์เซลล์ให้ธุรกิจเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ - PPM มอบโซลาร์เซลล์ให้ธุรกิจเพื่อสังคม
 
นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. พรพรหมเม็ททอล (PPM) ร่วมมอบโซลาร์เซลล์ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครูสุพจน์ โคมณี จ. นครสวรรค์ หนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ของ “คนกล้าคืนถิ่น” ธุรกิจเพื่อสังคมในแฟลตฟอร์ม SET Social Impact ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยโซลาร์เซลล์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน SET Social Impact Day ซึ่งมอบให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคมนำไปใช้ประโยชน์และช่วยลดค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้กว่า 5,000-6,000 บาทต่อเดือน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
 

Green Innovation & SD

Sustainable Banking กลไกสำคัญสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจ/ ณัฐศิริ บุญชวน
Sustainable Banking กลไกสำคัญสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจ/ ณัฐศิริ บุญชวน
 
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง ในขณะนี้ ประเด็นด้านความยั่งยืนเรื่องหนึ่งที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) นั่นคือเรื่องของ “Sustainable Banking” หรือ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน”
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด ISV Forum 2018 เสริมความรู้ระบบงานด้าน IT
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด ISV Forum 2018 เสริมความรู้ระบบงานด้าน IT
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการประชุม ISV Forum 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมตลาดทุนให้แก่ผู้พัฒนาระบบงานด้าน IT (Independent Software Vendor: ISV) โดยมี ถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอแผนงาน SET IT Roadmap Plan ปี 2562 พร้อมด้วย ปรมินทร์ อินโสม กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุด บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแชร์ความรู้ในหัวข้อ “ICO 2.0-The Future of Capital Markets” เมื่อ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 29 บจ. ต้นแบบองค์กรธุรกิจยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 29 บจ. ต้นแบบองค์กรธุรกิจยั่งยืน
 
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดี 29 บจ. ที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ได้มอบโล่แสดงความยินดีแก่ 79 บจ. ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment) ในงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2561 ติดตามผลการประกาศรางวัลที่ www.set.or.th
 

Green Innovation & SD

ซินเน็คฯ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2018
ซินเน็คฯ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2018
 
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจไอทีรายใหญ่ของประเทศไทย รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้
 

Green Innovation & SD