xs
xsm
sm
md
lg

กรมการท่องเที่ยว

กรมท่องเที่ยวปรับ 5 มาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่หลังยุคโควิด-19
กรมท่องเที่ยวปรับ 5 มาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่หลังยุคโควิด-19
 
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเตรียมเร่งออกประกาศมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยครั้งใหม่ ซึ่งปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค
 

ทันเหตุการณ์

ก.ท่องเที่ยวฯ มอบของขวัญปีใหม่ อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรม รัฐยันเที่ยวได้แบบปกติใหม่
ก.ท่องเที่ยวฯ มอบของขวัญปีใหม่ อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรม รัฐยันเที่ยวได้แบบปกติใหม่
 
โฆษกรัฐบาล เผย ก.ท่องเที่ยวฯ มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ จับมือเอกชนจัดเทศกาลปีใหม่หลายพื้นที่ จัดตรวจสุขภาพให้ความรู้ในการออกกำลังกาย ยันคงท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในแบบ ปกติใหม่
 

การเมือง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการ Home Lodge ที่พักนักเดินทาง กว่า ๔๘๐ แห่งทั่วประเทศ เน้นท่องเที่ยวหลากหลาย กระจายรายได้อย่างทั่วถึง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการ Home Lodge ที่พักนักเดินทาง กว่า ๔๘๐ แห่งทั่วประเทศ เน้นท่องเที่ยวหลากหลาย กระจายรายได้อย่างทั่วถึง
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัว Home Lodge ที่พักนักเดินทาง ที่ผ่านการตรวจเกณฑ์คุณภาพ ๕ ด้าน ทั้งสะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม ล็อตแรก กว่า ๔๘๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยวและทำให้เก
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

กทท.ชวนผู้ประกอบการที่พักภาคกลาง ร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
กทท.ชวนผู้ประกอบการที่พักภาคกลาง ร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
 
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางในพื้นที่ภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวมอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
 

ภูมิภาค

กทท.จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ภาคอีสาน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
กทท.จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ภาคอีสาน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
 
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางในพื้นที่ภาคอีสานครอบคลุมพื้นที่ 11จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และสกลนคร ร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาที
 

ภูมิภาค

กทท. ชวนผู้ประกอบการที่พักภาคใต้ ร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
กทท. ชวนผู้ประกอบการที่พักภาคใต้ ร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
 
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางในพื้นที่ภาคใต้สงขลายะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล พัทลุง และนครศรีธรรมราช ร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal) การเป็นเ
 

ภูมิภาค

กทท.จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal)
กทท.จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal)
 
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการที่พักนักเดินทาง ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดตาก ร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับกา
 

ภูมิภาค

เริ่มแล้ว! งานสังคมสุขใจ “เราปรับ โลกเปลี่ยน” ปลุกคนไทยเลือกบริโภคอาหารอินทรีย์เพิ่มภูมิคุ้มกัน
เริ่มแล้ว! งานสังคมสุขใจ “เราปรับ โลกเปลี่ยน” ปลุกคนไทยเลือกบริโภคอาหารอินทรีย์เพิ่มภูมิคุ้มกัน
 
งานสังคมสุขใจจัดเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ปีนี้มากับคอนเช็ปต์ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ได้รับความสนใจจากคนไทยที่ตื่นตัวและห่วงใยสุขภาพ อย่างคับ
 

Green Innovation & SD

สธ.จับมือ ก.ท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่ เน้นวิถีถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19
สธ.จับมือ ก.ท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่ เน้นวิถีถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19
 
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 4 ภาค มีมาตรฐาน สะดวกสบาย ปลอดภัย สะอาด บริการเป็นเลิศ ในราคาปันสุข กระตุ้นคนไทยและต่างชาติท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายหลังวิกฤตโรคโควิด-19 พร้อมจั
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

รมว.กก. นำกลุ่ม Expat สัมผัสเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กระตุ้นการท่องเที่ยว
รมว.กก. นำกลุ่ม Expat สัมผัสเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กระตุ้นการท่องเที่ยว
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. นำกลุ่ม Expat สัมผัสเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มศักยภาพสูง ยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทย กระจายรายได้สูงชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ อำเภอดำเ
 

การเมือง

รมว.ท่องเที่ยวฯ มอบรางวัล'ท่องเที่ยวสีขาว'และตราสัญลักษณ์'SHA'4 ชุมชน จ.ราชบุรี
รมว.ท่องเที่ยวฯ มอบรางวัล'ท่องเที่ยวสีขาว'และตราสัญลักษณ์'SHA'4 ชุมชน จ.ราชบุรี
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อมอบรางวัล การท่องเที่ยวสีขาว ให้กับตัวแทนชาวบ้านและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน โครงการนี้จัดโดยกรมการท่อ
 

ทันเหตุการณ์

“พิพัฒน์” กระตุ้นท่องเที่ยว นำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน”
“พิพัฒน์” กระตุ้นท่องเที่ยว นำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน”
 
ภูมิภาค-รมว.ท่องเที่ยวฯพร้อมคณะลงพื้นที่ จ.ราชบุรี นำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มศักยภาพสูง
 

ภูมิภาค

รมต.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เยี่ยมชมกองถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย หลังจากการเปิดประเทศ
รมต.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เยี่ยมชมกองถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย หลังจากการเปิดประเทศ
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกองถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ พื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น
 

ภาคใต้

"พิพัฒน์" ชวน ‘เอ็กซ์แพท’ สัมผัสท่องเที่ยวแนวใหม่คลองดำเนินฯ
"พิพัฒน์" ชวน ‘เอ็กซ์แพท’ สัมผัสท่องเที่ยวแนวใหม่คลองดำเนินฯ
 
“พิพัฒน์” ชวนกลุ่มเอ็กซ์แพท เปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีและคลองดำเนินสะดวก  ชวนสัมผัสกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน New Normal  ผ่านบริษัทนำเที่ยว หวังให้เห็นภาพซัพพ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

หยุดยาวนี้!! กทท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เน้นความปลอดภัย พัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน
หยุดยาวนี้!! กทท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เน้นความปลอดภัย พัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน
 
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศในช่วงวันหยุดยาวนี้ ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้การท่องเที่ยวในช
 

ท่องเที่ยว

สถาบันอัญมณีฯ จัดงาน “วิบวับใจกลางเมือง” นำเครื่องประดับได้ตรา BWC ขายคนกรุง
สถาบันอัญมณีฯ จัดงาน “วิบวับใจกลางเมือง” นำเครื่องประดับได้ตรา BWC ขายคนกรุง
 
สถาบันอัญมณีฯ จัดงาน “วิบวับใจกลางเมือง” นำสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) และสินค้าที่ชนะการประกวดจากโครงการอีสานเดิ้น มาจัดแสดงรวม 30 คูหา เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสู้ว
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กทท.เชิญชวนกลุ่ม Expat เที่ยวไทย “ราชบุรี”  28 พ.ย.นี้ สัมผัสกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านบริษัทนำเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
กทท.เชิญชวนกลุ่ม Expat เที่ยวไทย “ราชบุรี” 28 พ.ย.นี้ สัมผัสกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านบริษัทนำเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการท่องเที่ยว เชิญชวนกลุ่ม Expat เที่ยวไทย “ราชบุรี” 28 พ.ย.นี้ สัมผัสกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านบริษัทนำเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น กระจายรายได้สู่ชุมชน
 

Online Section

กทท. จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)ภาคกลาง หนุนที่พักมีคุณภาพ พร้อมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับท่องเที่ยววิถีใหม่
กทท. จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)ภาคกลาง หนุนที่พักมีคุณภาพ พร้อมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับท่องเที่ยววิถีใหม่
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับททท. และอพท จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่
 

ภูมิภาค

พช. เสริมแกร่ง “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ยกระดับพร้อมพัฒนากลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
พช. เสริมแกร่ง “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ยกระดับพร้อมพัฒนากลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าปั้นธุรกิจผ้าไทยดึงเสน่ห์ชุมชนสู่สายตาโลก
กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าปั้นธุรกิจผ้าไทยดึงเสน่ห์ชุมชนสู่สายตาโลก
 
กรมการพัฒนาชุมชน ดันผ้าไทยโกอินเตอร์ มุ่งพัฒนาศักยภาพส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง พร้อมปั้น YOUNG DESIGNER สานต่องานผ้าไทย ชวนคนไทยนุ่งผ้าไทย หวังสร้างเม็ดเงินกว่า 105,000 ล้านบาท“หากมีคนไทย 35 ล้านคนแต่งกายด้วยผ้าไทยอ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

แนะงดขึ้น “ภูกระดึง”ชั่วคราว ฝนตกลมแรงทางเดินลื่น/กางเต้นท์ไม่ได้
แนะงดขึ้น “ภูกระดึง”ชั่วคราว ฝนตกลมแรงทางเดินลื่น/กางเต้นท์ไม่ได้
 
เลย-อุทยานแห่งชาติภูกระดึงออกประกาศแจ้งข่าวบนภูกระดึงช่วงนี้มีลมพัดแรงฝนตกต่อเนื่อง ทางเดินลาดชันลื่น ลานกางเต้นท์เปียกแฉะ ไม่สามารถพักเต้นท์ได้ แนะนำงดขึ้นภูชั่วคราว แต่หากนักท่องเที่ยวชอบลุยชอบเสี่ยงอันตรายก็ไม่ห้าม
 

ภูมิภาค

กทท.เปิดอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางโฮมลอด์จภาคเหนือ เร่งผลักดันที่พักที่มีคุณภาพ
กทท.เปิดอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางโฮมลอด์จภาคเหนือ เร่งผลักดันที่พักที่มีคุณภาพ
 
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และ อพท เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมสุโขทัย เทรเชอร์
 

ภูมิภาค

ททท. จัดงานประกาศและพิธีพระราชทานรางวัลโครงการสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย
ททท. จัดงานประกาศและพิธีพระราชทานรางวัลโครงการสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย
 
เย็นวานนี้ (27 กันยายน 2563) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท หรือ Thailand Rural Tourism Award 2020 จำนวน 15 ชุม
 

บันเทิง

ทูลกระหม่อมฯ เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท
ทูลกระหม่อมฯ เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท โดยทางททท. จัดงานเป็นผู้จัดขึ้น โดยชูจุดเด่นเที่ยวชุมชน 5 สาขา ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย
 

Online Section

สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด  25-27 กันยายน 2563 ชั้น M เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด 25-27 กันยายน 2563 ชั้น M เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
 
สสว. เปิดตัวงาน สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด : ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL FOOD ชูแนวคิดทริปท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถจัดทริป ท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยง เครือข่ายในจังหวัดจัดเป็นปทริปของต้นเองในจังหวัด 77
 

บันเทิง

สทท.เดินสายจัดโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ” ที่ภูเก็ต ฟังปัญหาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ เสนอรัฐบาลหาแนวทางเยียวยา
สทท.เดินสายจัดโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ” ที่ภูเก็ต ฟังปัญหาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ เสนอรัฐบาลหาแนวทางเยียวยา
 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต – สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ” จับมือหน่วยงานภาครัฐ เดินสายรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทั่วประเทศเสนอไปยังรัฐบาล
 

ภาคใต้

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดสัมมนา “ก้าวต่อไปเศรษฐกิจไทย-จีน” จับมือฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด-19 พร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดสัมมนา “ก้าวต่อไปเศรษฐกิจไทย-จีน” จับมือฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด-19 พร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดสัมมนา “ก้าวต่อไปเศรษฐกิจไทย-จีน” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. พร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หลังจากจบการสัมมนาในช่วงค่ำ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ
 

Online Section

รีวิวอุทยานแห่งชาติฯ แท้จริงแสนลำบาก ขออนุญาตถูกต้องกลับยุ่งยาก ถ้าไม่ทำเสี่ยงถูกดำเนินคดีย้อนหลัง
รีวิวอุทยานแห่งชาติฯ แท้จริงแสนลำบาก ขออนุญาตถูกต้องกลับยุ่งยาก ถ้าไม่ทำเสี่ยงถูกดำเนินคดีย้อนหลัง
 
สะพัดวงการบล็อกเกอร์ ใครถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติฯ ถ้าไม่ได้ขออนุญาตก่อน เผยแพร่ย้อนหลังถูกแจ้งความ พบเพจท่องเที่ยวรายหนึ่งพยายามขออนุญาตถูกต้อง กลับถูกโยนกันไปมากับกรมป่าไม้ ระบบช้าและยุ่งยาก
 

Online Section

รมว.ท่องเที่ยวฯ ตรวจราชการ จ.เชียงราย กำชับหน่วยงานหาทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal
รมว.ท่องเที่ยวฯ ตรวจราชการ จ.เชียงราย กำชับหน่วยงานหาทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงราย ว่า ได้พบปะกับตัวแทนผู้ประกอบก
 

ทันเหตุการณ์

เปิดเวป ThaiME พบ 1 เดือน "โครงการเงินกู้สู้โควิด" ผ่านแล้ว 22 โครงการ ครม.ไฟเขียว แล้ว 3.8 แสนล้าน
เปิดเวป ThaiME พบ 1 เดือน "โครงการเงินกู้สู้โควิด" ผ่านแล้ว 22 โครงการ ครม.ไฟเขียว แล้ว 3.8 แสนล้าน
 
เปิด เวป ThaiME 1 เดือน พบ โครงการเงินกู้สู้โควิด ผ่าน ครม.แล้ว 22 โครงการ เห็นชอบ ใช้เงินกู้แล้ว 3.8 แสนล้านบาท หลังบอร์ดกลั่นกรองแผนงาน ดันตามแผนเงินกู้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบโควิด-19 ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1.1ล้า
 

การเมือง

สทบ. เร่งกระตุ้นฐานรากฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย  ชูนโยบายท่องเที่ยวชุมชนพังงา เป็นต้นแบบท่องเที่ยวโดยชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ
สทบ. เร่งกระตุ้นฐานรากฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ชูนโยบายท่องเที่ยวชุมชนพังงา เป็นต้นแบบท่องเที่ยวโดยชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ
 
นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านในไร่ ม.7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มอบแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วยก
 

บันเทิง

เร่งกู้ภาพ “ภูเก็ตแพง” งัดไม้เด็ด จัดมหกรรมท่องเที่ยว “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ราคาสุดประหยัด ดึงคนไทยเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจซบเซา
เร่งกู้ภาพ “ภูเก็ตแพง” งัดไม้เด็ด จัดมหกรรมท่องเที่ยว “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ราคาสุดประหยัด ดึงคนไทยเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจซบเซา
 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เร่งกู้ภาพ เที่ยวภูเก็ตแพง คนไทยไม่มา งัดไม้เด็ด จัดมหกรรมท่องเที่ยว “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ขนผู้ประกอบการโรงแรม นำเที่ยว ขายภูเก็ตในราคาสุดประหยัด ลดกระหน่ำกันทั้งเกาะ ดึงคนไทยเข้าเพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจซบเซา
 

ภาคใต้

พศ.เตรียมเสนอมหาเถรสมาคมคุมเข้มการถ่ายรายการในวัด
พศ.เตรียมเสนอมหาเถรสมาคมคุมเข้มการถ่ายรายการในวัด
 
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากกรณีรายการช่องส่องผี ที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนคำสอนตามพระธรรมวินัย รวมทั้งมีพฤติก
 

ทันเหตุการณ์

ศบค.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ยันไม่เอามาใช้ห้ามชุมนุม แต่ใช้เพื่อคุมเข้าออกประเทศ-กักตัว 14 วัน
ศบค.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ยันไม่เอามาใช้ห้ามชุมนุม แต่ใช้เพื่อคุมเข้าออกประเทศ-กักตัว 14 วัน
 
ศบค.อนุมัติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน แจงเป็นเครื่องมือเดียวในการยังคับการเข้าออกประเทศ การกักตัว ติดตาม ยันใช้เพื่อควบคุมโรคอย่างเดียว จะไม่มีการห้ามชุมนุมใน พ.ร.ก.ที่ต่อออกไป จ่อเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า พร้อมเร่งปรับแก้ พ.ร.บ.โร
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ททท. ผนึกกำลัง 40 องค์กรจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
ททท. ผนึกกำลัง 40 องค์กรจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
 
ททท. จัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ ขยายผลสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติ ส่งเสริมด้านการตลาด และสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
 

Online Section

โควิด-19 จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจภูเก็ต ดันอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว รองรับท่องเที่ยวทรุด
โควิด-19 จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจภูเก็ต ดันอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว รองรับท่องเที่ยวทรุด
 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภูเก็ตอย่างหนัก ทันทีที่มีการประกาศปิดประเทศและเกาะภูเก็ต ห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวหาย
 

ภาคใต้

สตง. พบ "นโยบายเที่ยวเมืองรอง รบ.ประยุทธ์ 1" งบกว่า 1.1 พันล. กระจุกตัวบางจังหวัด เฉพาะ 3 จังหวัดท้ายแค่ 2%
สตง. พบ "นโยบายเที่ยวเมืองรอง รบ.ประยุทธ์ 1" งบกว่า 1.1 พันล. กระจุกตัวบางจังหวัด เฉพาะ 3 จังหวัดท้ายแค่ 2%
 
สตง. ตั้งข้อสังเกต นโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง รบ.ประยุทธ์ 1 กระจุกตัวแค่บางจังหวัด ที่มีรายได้สูง 11 จังหวัดแรกรวมกันเป็นจำนวนถึงร้อยละ 50.42 พร้อมยกตัวอย่าง 3 อันดับสุดท้าย พิจิตร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อัตราการเพิ่มขึ้นจำนวนนักท่
 

การเมือง

สสว.ชวนอบรมการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานธุรกิจโฮมสเตย์ ตามแนวทางของกรมการท่องเที่ยว
สสว.ชวนอบรมการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานธุรกิจโฮมสเตย์ ตามแนวทางของกรมการท่องเที่ยว
 
สสว. ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ เข้าร่วมอบรม เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานธุรกิจโฮมสเตย์ ตามแนวทางของกรมการท่องเที่ยว พร้อมร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจโฮมสเตย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำโฮมสเตย์ของตนเอง
 

SMEs

มั่นคงเคหะการ เดินหน้า "ทุ่นกักขยะ" พื้นที่ชายฝั่ง 7 แห่ง หวังลดขยะลงทะเล
มั่นคงเคหะการ เดินหน้า "ทุ่นกักขยะ" พื้นที่ชายฝั่ง 7 แห่ง หวังลดขยะลงทะเล
 
จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอร์เจียในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ประเทศไทยมีปัญหาขยะทางทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะทั้งหมดรวมแล้ว 27.4 ล้านตันต่อปี หรือเฉลี่ย 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน น.ส.ดุษฎี ตันเจริญ กรรมกา
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต