xs
xsm
sm
md
lg

ยอดนิยม - News1

“หลวงพี่ต้อม” พระนักพัฒนาผู้เป็นทั้ง “พ่อ-ครู” เลี้ยงดู-ส่งเสียเด็กกำพร้ายากไร้ ได้ศึกษา-มีอนาคตที่สดใส!
“หลวงพี่ต้อม” พระนักพัฒนาผู้เป็นทั้ง “พ่อ-ครู” เลี้ยงดู-ส่งเสียเด็กกำพร้ายากไร้ ได้ศึกษา-มีอนาคตที่สดใส!
 
รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ลพบุรี เพื่อรู้จัก “หลวงพี่ต้อม” พระนักพัฒนา ที่แม้ช่วงเป็นฆราวาส ไม่มีโอกาสได้เป็นครูดังฝัน แต่ในที่สุด เมื่อเข้าสู่เพศบรรพชิต หลวงพี่ไม่เพียงได้เป็น
 

News1

“ลุงแดง” แม้อุบัติเหตุทำพิการ สู้ทำเกษตรอินทรีย์ จนประสบผลสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจนมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทาน-จำหน่าย!
“ลุงแดง” แม้อุบัติเหตุทำพิการ สู้ทำเกษตรอินทรีย์ จนประสบผลสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจนมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทาน-จำหน่าย!
 
รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปรู้จัก “ลุงแดง” ที่แม้พิการ แต่ฮึดสู้ หาความรู้-ลงมือทำเกษตรอินทรีย์ จนประสบผลสำเร็จ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน จนมีพืชผักอาหารปลอดภัยไว้รับประทาน-จำหน
 

News1

“ป้าตาบอด-ลุงขาพิการ” แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะไม่เป็นภาระของใคร สู้เร่ขายกาแฟเลี้ยงชีพ แม้รายได้น้อย อดบ้างอิ่มบ้าง พร้อมสู้ไปด้วยกัน!
“ป้าตาบอด-ลุงขาพิการ” แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะไม่เป็นภาระของใคร สู้เร่ขายกาแฟเลี้ยงชีพ แม้รายได้น้อย อดบ้างอิ่มบ้าง พร้อมสู้ไปด้วยกัน!
 
รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.สระบุรี เพื่อรู้จัก “ลุงธรรมและป้ากำไล” ที่แม้พิการทั้งคู่ คนหนึ่งตาบอด คนหนึ่งขาพิการเดินไม่ได้ แต่ไม่คิดงอมืองอเท้า สู้เร่ขายกาแฟและน้ำอัดลม ขายได้บ
 

News1