xs
xsm
sm
md
lg

อินทัช เจาะใจ “ชุมชนหอมกระเจา” ดึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โดยการนำผลิตภัณฑ์ “ข้าว” ผลผลิตสำคัญที่สุดของชุมชนซึ่งส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นชาวนา แต่ชาวนาที่นี่ก่อนหน้าประสบปัญหายากจนเพราะขาดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ด้วยสาเหตุนี้ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรืออินทัช ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวนาหอมกระเจา รายละเอียด...