xs
xsm
sm
md
lg

เข็นรถไฟทางคู่อีก 4 สาย เร่งตอกเข็ม ต.ค. “อาคม” ใช้ ม.44 ชง ครม.เปิดประมูล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ครม.อนุมัติเปิดประมูลก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร วงเงินกว่า 1.72 หมื่นล้าน พร้อมเห็นชอบในหลักการช่วงนครปฐม-หัวหิน, ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ วงเงินรวมกว่า 3 หมื่นล้าน เร่งชงบอร์ด สศช.ต่อไป “อาคม” เผยใช้ ม.44 เร่งประมูลทางคู่ที่เหลือ 5 สายก่อสร้างใน ต.ค.นี้ พร้อมอนุมัติ ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง จังหวัดสตูล ตามพระราชดำริ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 เม.ย. มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงินลงทุน 17,249.90 ล้านบาท โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2549 ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี (2559-2562) โดยรัฐบาลรับภาระค่าดำเนินการ โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณประจำปีหรือกระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่อีก 2 โครงการ คือ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 165 กม. วงเงินลงทุน 20,145.03 ล้านบาท และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม. วงเงินลงทุน 10,301.95 ล้านบาท โดย ร.ฟ.ท.จะต้องเร่งเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) และ ครม.เพื่อขออนุมัติการประกวดราคาต่อไป

ทั้งนี้ การเสนอ ครม.ขออนุมัติในหลักการก่อนในระหว่างที่โครงการยังอยู่การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังไม่เรียบร้อย เป็นการเร่งรัดการดำเนินโครงการโดยใช้มาตรา 44 ดังนั้น เมื่อประกวดราคาเสร็จกระบวนการลงนามในสัญญาจะต้องรอรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) อนุมัติก่อน

นายอาคมกล่าวว่า โครงการรถไฟทางคู่ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน 2558-2565 (Action Plan) มี 6 โครงการ และเพิ่มช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ อีก 1 โครงการขณะนี้จึงมีทั้งหมด 7 โครงการ ระยะทางรวม 993 วงเงินลงทุนรวม 136,931.37 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ คือ ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 106 กม. วงเงินลงทุน 10,549.97 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเดือน มี.ค. 2559 คืบหน้า 0.45% แล้วเสร็จปี 2562, ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงินลงทุน 24,075.90 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเดือนมี.ค. 2559 คืบหน้า 0.62% แล้วเสร็จปี 2562

ล่าสุด ครม.ได้อนุมัติเปิดประกวดราคา ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร จะประกวดราคาช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. และเริ่มก่อสร้างในเดือน ก.ย. 2559 ส่วนที่อยู่ระหว่างเสนอ ครม.ขออนุมัติประกวดราคาอีก 4 โครงการ ระยะทางรวม 535 กม. วงเงินลงทุนรวม 85,055.60 ล้านบาท คือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม.วงเงินลงทุน 29,667.66 ล้านบาท แล้วเสร็จ 2563, ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 165 กม. วงเงินลงทุน 20,145.03 ล้านบาท แล้วเสร็จปี 2562, ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กม. วงเงินลงทุน 24,940.96 ล้านบาท แล้วเสร็จปี 2563, ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม. วงเงินลงทุน 10,301.95 ล้านบาท แล้วเสร็จ 2562 คาดว่าทั้ง 4 โครงการหากเสนอ ครม.ได้ในเดือน พ.ค.จะประกวดราคาได้ในเดือน มิ.ย.-ก.ย.และเริ่มก่อสร้างในเดือน ต.ค. 2559

อนุมัติก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง ตามพระราชดำริ

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบผ่อนผันยกเว้นมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 มติ ครม.วันที่ 22 ส.ค. 2543 มติ ครม.วันที่ 17 ต.ค. 2543 ที่ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล วงเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งจะเชื่อมหมู่2 และหมู่ 3 ต.ตำมะลัง ซึ่งมีสภาพเป็นเกาะ กับแผ่นดินใหญ่เดินทางได้สะดวก โดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะก่อสร้างสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ยาว 890 เมตร พร้อมถนนเชื่อมต่อขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 1.845 กม. โดย ทช.จะต้องดำเนินการสำรวจออกแบบและปลูกป่าชายเลนทดแทน 20 เท่าของพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์ไป ก่อนก่อสร้างซึ่งจะเริ่มในปี 2561-2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...