xs
xsm
sm
md
lg

UNDP

สผ.-UNDP จัดเวทีสรุปผลโครงการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ นำร่องแก้วิกฤตพรุควนเคร็ง
สผ.-UNDP จัดเวทีสรุปผลโครงการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ นำร่องแก้วิกฤตพรุควนเคร็ง
 
สผ.-UNDP จัดเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการศักยภาพการจัดการะบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน นำร่องแก้วิกฤตพรุควนเคร็ง หวังต่อยอดโครงการฯ
 

การเมือง

ก.ยุติธรรม ผนึกเครือข่ายสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก จัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “การเงินที่ยั่งยืน”
ก.ยุติธรรม ผนึกเครือข่ายสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก จัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “การเงินที่ยั่งยืน”
 
กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลัง สมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 โฟกัสเรื่อง “การเงินที่ยั่งยืน”
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สผ.จับมือ UNDP ขับเคลื่อนอนุรักษ์ป่าพรุ เก็บข้อมูล “พรุควนเคร็ง”ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ
สผ.จับมือ UNDP ขับเคลื่อนอนุรักษ์ป่าพรุ เก็บข้อมูล “พรุควนเคร็ง”ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ
 
สผ. – UNDP ห่วงภาวะโลกร้อน ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าพรุ-ป่าชุ่มน้ำ แหล่งกักเก็บคาร์บอนสำคัญของโลก หลังพบพื้นที่ป่าพรุลดลง นำร่องลงพื้นที่เก็บข้อมูล “พรุควนเคร็ง” ก่อนผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมโ
 

การเมือง

มูลนิธิซิตี้-ยูเอ็นดีพี หนุน"โครงการยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2561” แก้ปัญหาสังคม
มูลนิธิซิตี้-ยูเอ็นดีพี หนุน"โครงการยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2561” แก้ปัญหาสังคม
 
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ หัวหน้าทีมส่งเสริมธรรมาบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) (คนที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (คนกลาง) ร่วมเปิดโครงการ “ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2561” สนับสนุนการสร้างศักยภาพแก่คนรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่และบทบาทในการร่วมมือพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถนนกรุงธนบุรี
 

Green Innovation & SD

ทำไมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ไทยไม่สามารถเข้าสู่ระดับนานาชาติ?
ทำไมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ไทยไม่สามารถเข้าสู่ระดับนานาชาติ?
 
การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ตอน 1 - ทำไมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ไทยไม่สามารถเข้าสู่ระดับนานาชาติ? โดย ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ10400
 

วิทยาศาสตร์