xs
xsm
sm
md
lg

Spider

น่าชื่นชม..“บาส-พันธวิต” มิวสิกสกอร์คนไทยในฮอลลีวูด
น่าชื่นชม..“บาส-พันธวิต” มิวสิกสกอร์คนไทยในฮอลลีวูด
 
เรื่องของ “บาส-พันธวิต” ก็คงไม่ต่างจากเรื่องของคอมโพสเซอร์หรือผู้ทำมิวสิกสกอร์หรือดนตรีประกอบให้กับภาพยนตร์ซึ่งซ่อนซุกอยู่เบื้องหลัง และยินดีที่จะถูก “กลืนหายไปในหนัง” อย่างไรก็ดี คงไม่มีใครหายจะปฏิเสธในการดำรงอยู่ของพวกเขา นั่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่า เส้นทางแห่งความมุ่งหวังตั้งใจของพวกเขา ล้วนแล้วแต่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ในฐานะพลังแห่งการก้าวเดิน...
 

Online Section