xs
xsm
sm
md
lg

Social Enterprise

กรุงศรีลงนามร่วมเป็นพันธมิตรในสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
กรุงศรีลงนามร่วมเป็นพันธมิตรในสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
 
นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย(ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับมือม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล (ที่สองจากซ้าย) นายกสมาค
 

หุ้น

ก.ล.ต. มีมติตั้งบอร์ดตลาดหุ้น 6 คน หนุนช่องทางวิสาหกิจระดมทุนมากขึ้น
ก.ล.ต. มีมติตั้งบอร์ดตลาดหุ้น 6 คน หนุนช่องทางวิสาหกิจระดมทุนมากขึ้น
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 คน พร้อมด้วยเห็นชอบในหลักการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนได้ และเห็นชอบแนวทางกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
 

หุ้น

ไทยเบฟ ผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมใจพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน” จัดกิจกรรม SE Week เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
ไทยเบฟ ผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมใจพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน” จัดกิจกรรม SE Week เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
 
นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ สำหรับกิจกรรม SE Week ลงพื้นที่ชุมชนย่านกะดีจีน ที่จัดขึ้นภายใต้งาน “วิสาหกิจเพื่อสังคม : กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social Enterprises) จัดโดย
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต