xs
xsm
sm
md
lg

CSR

“เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์”  แม่ทัพใหม่โรบินสันไลฟ์สไตล์     ภารกิจที่มากกว่าศูนย์การค้า
“เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์” แม่ทัพใหม่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ภารกิจที่มากกว่าศูนย์การค้า
การตลาด - เซ็นทรัล รีเทล แต่งตั้ง “เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์” ขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ใน สู่ภารกิจที่ท่้าทายในการต่อยอด บริกหารจัดการ พร้อมเสริมแกร่งการเป็นศูนย์รวมทุกความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร
ทรูคว้ารางวัลเกียรติยศระดับสากล จาก Asian Excellence Awards 2024 สะท้อนความเป็นเลิศแห่งเอเชีย
ทรูคว้ารางวัลเกียรติยศระดับสากล จาก Asian Excellence Awards 2024 สะท้อนความเป็นเลิศแห่งเอเชีย
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น สะท้อนความเป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนด้านการศึกษาผ่านโครงการในด้านต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชา