xs
xsm
sm
md
lg

บล.เอเซีย พลัส (ASPS)

เอเซีย พลัส ชี้เทรดวอร์กลับมากดดัน SET ผสมโรงคาดการณ์จีดีพีของไทย-กำไร บจ.ใน Q2/63 หดตัวแรง
เอเซีย พลัส ชี้เทรดวอร์กลับมากดดัน SET ผสมโรงคาดการณ์จีดีพีของไทย-กำไร บจ.ใน Q2/63 หดตัวแรง
 
ASPS ชี้เทรดวอร์กลับมากดดัน SET ผสมโรงคาดการณ์จีดีพีของไทย-กำไร บจ.ใน Q2/63 หดตัวแรง ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงนี้ทีมเศรษฐกิจขาดช่วงเพราะอยู่ระหว่างรอการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ขณะที่มาตรการเยียวยาส่วนใหญ่หมดลงแล้ว
 

หุ้น