xs
xsm
sm
md
lg

นักวิจัยชี้การยกโบสถ์เป็นงานอันตรายต้องมีวิศวกรคุม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อุโบสถวัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พังถล่มขณะยกพื้นหนีน้ำท่วม
ข่าวประชาสัมพันธ์- นักวิจัย สกว.ชี้การยกโบสถ์เป็นงานอันตรายต้องมีวิศวกรคุม เพราะเป็นโครงสร้างหนักและเสี่ยงถล่ม แต่ยังมีหลายพื้นที่ชาวบ้านและช่างท้องถิ่นเข้าทำการยกอาคารเองโดยไม่เข้าใจหลักวิศวกรรม ซึ่งอาจเกิดอันตราย ขณะที่สภาวิศวกรจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายของวัดบางใหญ่ และเร่งออกกฎกระทรวงควบคุม

จากกรณีเหตุอุโบสถวัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พังถล่มขณะยกพื้นหนีน้ำท่วม เป็นเหตุให้มีคนงานเสียชีวิต 1 ศพและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะรองเลขาธิการสภาวิศวกร ได้ให้ความเห็นว่าโบสถ์ถือเป็นอาคารสาธารณะ ซึ่งการยกโบสถ์อาจจะเข้าข่ายเป็นเป็นวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร 2542 และกฎกระทรวงกำหนดสาขาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2550

“ดังนั้นการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะต้องจัดให้มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรเข้ามาควบคุมการดำเนินการทุกขั้นตอน อีกทั้งตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 กำหนดว่าในการออกแบบอาคารสาธารณะนั้นต้องใช้วิศวกรระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธาขึ้นไป และการควบคุมงานอาคารสาธารณะต้องใช้วิศวกรระดับภาคีวิศวโยธาขึ้นไป” ศ.ดร.อมรระบุ

ศ.ดร.อมรระบุอีกว่า การยกอาคาร เช่น โบสถ์ ถือว่าเป็นงานที่อันตรายและเสี่ยงถล่มเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโบสถ์เป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักมาก จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเข้าควบคุมการทำงาน ทั้งนี้ สภาวิศวกรจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป และเนื่องจากปัจจุบันมีการยกอาคารเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ ชาวบ้านหรือช่างท้องถิ่นที่ไม่มีความรู้เพียงพอ หากดำเนินการกันเองโดยไม่เข้าใจหลักทางวิศวกรรมอาจเกิดอันตรายอย่างยิ่ง ปัจจุบันสภาวิศวกรกำลังเร่งดำเนินการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม ให้การยกอาคารที่ไม่ใช่อาคารสาธารณะเข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุมด้วย เพื่อให้กฎหมายครอบคลุมอาคารทั้งที่เป็นอาคารสาธารณะและอาคารทั่วไป
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

กำลังโหลดความคิดเห็น