xs
xsm
sm
md
lg

ยอดนิยม - วิทยาศาสตร์

วช. ร่วมกับ มรภ.นครศรีธรรมราช หนุน “วิศวกรสังคม” นำทักษะจากกระบวนการบ่มเพาะ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว
วช. ร่วมกับ มรภ.นครศรีธรรมราช หนุน “วิศวกรสังคม” นำทักษะจากกระบวนการบ่มเพาะ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว
 
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคมด้วยวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ณ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนค
 

วิทยาศาสตร์

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUiHub) กระทรวง อว. จัดงาน “Chula Deep Tech Demo Day 2023” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUiHub) กระทรวง อว. จัดงาน “Chula Deep Tech Demo Day 2023” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUiHub) กระทรวง อว. จัดงาน “Chula Deep Tech Demo Day 2023” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ “ศุภมาส” ลั่น งานนี้ออกแบบมาเพื่อสตาร์ทอัพไทยที่เน้นเทคโนโลยีขั้นสูงได้โชว์ศักยภาพต่อสายตา ก
 

วิทยาศาสตร์