xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 9 ก.ค.58 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ณ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 ก.ค.58 เวลาประมาณ 13.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอุทยานดาราศาสตร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เสด็จเข้าภายในอาคารเครื่องเคลือบกระจก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของอุทยานดาราศาสตร์

หลังจากนั้นทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ เสร็จสิ้นพิธี ทรงกดปุ่มสั่งงานและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเครื่องเคลือบกระจก ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกันออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้เคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการอุทยานดาราศาสตร์และชมวีดิทัศน์ภาพมุมสูงของอุทยานดาราศาสตร์ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ได้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแบบจำลองกระจกปฐมภูมิที่เคลือบด้วยฟิล์มบางอะลูมิเนียมจากเครื่องเคลือบกระจกดังกล่าวด้วย

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารเครื่องเคลือบกระจก ทอดพระเนตรแบบจำลองอุทยานดาราศาสตร์ด้านหน้าอาคาร และเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณนิทรรศการดาราศาสตร์กองทัพอากาศ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ถวายคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ 0.7 เมตร ตั้งอยู่ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการดาราศาสตร์ของกองทัพอากาศ

เวลาประมาณ 14.30 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สำหรับอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) มีเป้าหมายสำคัญที่จะให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น เชื่อมโยงเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ณ สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น

นอกจากนี้อุทยานดาราศาสตร์ยังจะเป็นศูนย์รวบรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย บ่มเพาะและสร้างนักวิจัยดาราศาสตร์ เป็นศูนย์บริการข้อมูล ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลจดหมายเหตุดาราศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ และในอนาคตยังมีแผนดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรทางดาราศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ดาราศาสตร์ขั้นสูง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการดาราศาสตร์ในภูมิภาคอีกด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น