xs
xsm
sm
md
lg

ปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างที่เขาอยากเป็น ไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนใคร แค่คอยระวังตนเอง ไม่ให้กระทำเช่นเขา ในที่สุดธรรมชาติก็จะลงโทษเขาเอง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ปุจฉา
ขอวิธีการฝึกฝนตนเอง


นมัสการองค์หลวงปู่พุทธะอิสระที่เคารพบูชาอย่างสูง ลูกขอปุจฉาคำถามเพื่อเป็นปัญญาด้วยดังนี้ การอยู่ในสังคมที่มีอกุศลจิตของผู้อยู่ข้างๆ ที่ติฉินนินทาผู้อื่น การถือตัวถือตนไม่อ่อนน้อม ยกตนข่มท่าน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเบียดเบียนผู้อื่น และพิจารณาเห็นทำให้บางครั้งเบื่อหน่าย จะทำอย่างไรที่จะมีส่วนช่วยให้บุคคลเหล่านี้สะอาด สว่าง สงบมากขึ้น ลูกรู้สึกว่าลูกยังมีปัญญาน้อย ยังมีความรักที่จะให้กับบุคคลเหล่านี้อยู่อย่างจำกัด ขอนมัสการถามองค์หลวงปู่ว่า ลูกจะมีวิธีการอย่างไรในการฝึกฝนตนเองให้เจริญปัญญายิ่งขึ้น สามารถอยู่ร่วมและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยเถิด

วิสัชนา

ชั่วชีวิตของฉันไม่เคยมองโลกในแง่ดีเลย และก็ไม่เคยมองโลกในแง่ร้ายด้วย แต่ฉันจะมองโลกตามความเป็นจริงเสมอ เป็นความจริงที่คุณก็มิอาจปฏิเสธได้ว่า มนุษย์ทั่วไปมีลักษณะอย่างที่คุณยกตัวอย่างมา เมื่อคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ คุณลองเปลี่ยนตัวเองให้ยอมรับความเป็นจริง แล้วก็เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติที่มีอยู่กับทุกคนไม่มากก็น้อย คุณจะได้ไม่จ้องจับผิดเขา และก็ไปคอยยกย่องเขา ปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างที่เขา อยากจะเป็น ที่สุดธรรมชาติก็จะต้องลงโทษเขาเอง ทำไมคุณต้องไปเดือดร้อนแทนเขาด้วย หน้าที่ของคุณก็ต้องคอยระวังไม่ให้กระทำเช่นเขาก็แล้วกัน

ปุจฉา
คุณสมบัติผู้ครองเรือน


คนครองเรือนที่ดีและเลว 10 คืออะไรคะ มีอะไรบ้าง กรุณาอธิบายโดยละเอียด

วิสัชนา

เหมือนคุณถามเพื่อจะพยายามลองภูมิฉันอย่างนั้น เอาเป็นว่าจะตอบให้ฟัง ส่วนจะถูกใจคุณหรือไม่นั้นก็สุดจะบรรยาย

คุณสมบัติของผู้ครองเรือน

- เลี้ยงตนเอง พ่อแม่ บุตร ภรรยา บริวาร ให้เป็นสุข

- บำรุงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขควรแก่ อัตภาพ

- ป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเหตุต่างๆ

- ทำพลี 5 อย่าง คือ สงเคราะห์ญาติ, ต้อนรับแขก, ทำบุญอุทิศแก่คนตาย, เสียภาษีตามหน้าที่, บริจาคทานในสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ

ผู้ครองเรือนที่จัดว่าเลว คือ คนที่ทำสิ่งตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว และละเมิดในศีล 5

ปุจฉา
อธิษฐานให้พ้นทุกข์


กราบนมัสการองค์หลวงปู่ เราควรตั้งจิตอธิษฐานอย่างไร เพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด (คือโดยปกติหลังจากเจริญมนต์แล้ว นั่งสมาธิ พร้อมทั้งแผ่เมตตาขอสัตว์ ทั้งปวงจงเป็นสุขๆ เสมอ แล้วลูกควรหมั่นอธิษฐานอย่างไร เพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสาร) ขอความเมตตาองค์หลวงปู่ชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ลูกขอขมามา ณ โอกาสนี้หากใช้ถ้อยคำหรือปฏิบัติไม่สมควร บุญกุศลที่ลูกได้ทำแล้วแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอผลบุญนี้จงเป็นพลวปัจจัยให้หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งปวง

วิสัชนา

พ้นทุกข์ มิใช่จักพ้นได้ ด้วยการอธิษฐาน แต่พ้นได้ด้วย การปฏิบัติ เจริญสติ จนลุถึงปัญญารู้แจ้งชัดตามความเป็นจริง จนไม่หลงไม่ยึดติดในสรรพสิ่ง ภพชาติ

ปุจฉา
ใจวอกแวกตอนทำสมาธิ


กราบนมัสการหลวงปู่ ลูกชอบการทำสมาธิ เริ่มฝึกมานานแล้ว แต่เวลาทำสมาธิไม่ค่อยสงบ จิตใจวอกแวกเสมอ อยากให้หลวงปู่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

วิสัชนา

คุณลองนั่งในท่าสบายๆ อย่างผ่อนคลาย แล้วหลับตา ใช้มือขวา โดยใช้นิ้วโป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย ทำหน้าที่แทนตา ด้วยการค่อยๆ คลำไปที่นิ้วโป้งของมือซ้าย คลำไปทีละข้อ คลำให้เจอกระดูก คลำด้วยความรู้สึกว่า นิ้วสัมผัสแทนตา คลำให้ครบทุก นิ้ว ทุกข้อกระดูก แล้วสลับเปลี่ยน

ปุจฉา
ผิดโดยไม่ตั้งใจ


ขอกราบนมัสการเรียนถาม หลวงปู่ว่า หากรู้ตัวว่าเคยทำ ความผิดที่ไม่ใช่ขั้นร้ายแรงนัก เช่นไปขอความช่วยเหลือจาก ผู้อื่นบ่อยๆ ตอนหลังมารู้ได้ว่าเป็นการทำความชั่ว นั่นคือเป็น การทำให้ผู้อื่นได้รับความ เดือดร้อน จะแก้ไขโดยกล่าวคำ ขอโทษ แก่เขา แล้วพยายามพึ่งตนเองให้ได้ ไม่ทราบว่าจะเป็นวิธี การที่ถูกต้อง หรือไม่เจ้าคะ หากยังไม่ถูกต้องขอความกรุณาให้หลวงปู่ช่วยบอกด้วยเจ้าค่ะ

วิิสัชนา

นับเป็นวิธีที่ดีที่สุด เท่าที่คุณทำได้

ปุจฉา
เรื่องภิกษุณี


กราบนมัสการรบกวนถาม คำถามหลวงปู่ดังนี้ค่ะ หลวงปู่มีแนวความคิดเกี่ยวกับภิกษุณีอย่างไร และเป็นไปได้ไหมถ้าจะเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้มีโอกาส บวชเป็นภิกษุณีเพื่อได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ โดยมีพระนิพพาน เป็นที่ตั้งสุดท้ายของชีวิต ขอรบกวนถามเพียงเท่านี้ กราบขอบพระคุณค่ะ

วิสัชนา

ไม่ต้องเป็นภิกษุณีก็นิพพานได้ ขอเพียง 'เพียรพยายาม ละชั่ว ทำดี ทำจิตนี้ให้ผ่องใส'
กำลังโหลดความคิดเห็น...