xs
xsm
sm
md
lg

ยอดนิยม - Dhamma and Life

นานาสารธรรม : เนื้อ 10 ชนิด พระพุทธเจ้า “ห้ามภิกษุฉัน”
นานาสารธรรม : เนื้อ 10 ชนิด พระพุทธเจ้า “ห้ามภิกษุฉัน”
 
ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 5 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 5 มหาวรรค ภาค 2 ได้กล่าวถึงเรื่องเนื้อ 10 ชนิด ที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติห้ามภิกษุฉัน ซึ่งมีความโดยย่อดังนี้ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ อิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสีนั้น สมัยนั้น อุบาสกสุปปิยะและอุบาสิกาสุปปิยา เป็นผู้เลื่อมใส บำรุงพระสงฆ์อยู่ในพระนครพาราณสี วันหนึ่งอุบาสิกาสุปปิยาไปยัง
 

Dhamma and Life

ธรรมปฏิบัติ : วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ (โดยย่อ)
ธรรมปฏิบัติ : วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ (โดยย่อ)
 
สำหรับผู้ปฏิบัติทั่วๆไป วิธีฝึกอานาปานสติดังต่อไปนี้ จะได้รับความสะดวกสบายกว่า โดยมีข้อสำคัญอยู่ ๗ ข้อ คือ ๑. ให้ภาวนา “พุท” ลมเข้ายาวๆ “โธ” ลมออกยาวๆ ก่อน ๓ ครั้ง หรือ ๗ ครั้ง (คำภาวนากับลมให้ยาวเท่ากัน) ๒. ให้รู้จักลมเข้าลมออกโดยชัดเจน
 

Dhamma and Life

นานาสารธรรม : ถวายข้าวพระพุทธ ทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง?
นานาสารธรรม : ถวายข้าวพระพุทธ ทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง?
 
การทำบุญเลี้ยงพระ คือ การนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในสถานที่ประกอบพิธีทำบุญ จัดเป็นทานมัยบุญ บุญที่เกิดจากการถวายทาน คือ การถวายอาหาร ปัจจัย ไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นบุญพิธีที่ชาวพุทธทั้งหลายนิยมทำกันเป็นประจำในโอกาสต่างๆ ทั้งโอกาสที่เป็นมงคล
 

Dhamma and Life

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : 7 หลักธรรม บ่งชี้ความเป็นคนดีที่แท้จริง
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : 7 หลักธรรม บ่งชี้ความเป็นคนดีที่แท้จริง
 
คำว่า สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษธรรม ที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ ของคนดี คำว่า สัตบุรุษ หมายถึง คนที่มีความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ คือมีพฤติกรรมถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือเรียบร้อยดีไม่มีโทษ เป็นผู้มีจิตสงบระงับจากบาปอกุศลธรรม ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน
 

Dhamma and Life

รอบรู้โรคภัย : รู้รึยัง? “เหนื่อย” ตลอดเวลา สัญญาณเตือน 9 โรคร้าย!!
รอบรู้โรคภัย : รู้รึยัง? “เหนื่อย” ตลอดเวลา สัญญาณเตือน 9 โรคร้าย!!
 
ยามที่รู้สึกเหนื่อย เรามักโทษว่าเป็นเพราะไลฟ์สไตล์อันยุ่งเหยิงในแต่ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่เมื่อได้พักผ่อนแล้วยังคงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาละก็ ลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น นอนมากขึ้น กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดื่มน้ำเยอะๆ ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ และลดกิจกรรมทางสังคม ทำเช่นนี้สัก 2-3 สัปดาห์
 

Dhamma and Life

ประวัติศาสตร์พุทธศิลป์ : ที่มาของ‘ธรรมจักร’ในไทย
ประวัติศาสตร์พุทธศิลป์ : ที่มาของ‘ธรรมจักร’ในไทย
 
เริ่มตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ไทย มีนักวิชาการ หลายท่านชี้ชวนให้เห็นว่าทวารวดีนี้เองที่เป็นอารยธรรมเริ่มแรกของดินแดนไทยในปัจจุบัน ด้วยความเจริญงอกงามในด้านต่างๆ ทำให้อารยธรรมนี้ขยายอาณาเขตเป็นบริเวณกว้าง เมืองสำคัญของอารย-ธรรมทวาราวดี คืด นครปฐม ราชบุรี แ
 

Dhamma and Life

นานาสารธรรม : บังสุกุลตาย บังสุกุลเป็น เป็นแบบไหน?
นานาสารธรรม : บังสุกุลตาย บังสุกุลเป็น เป็นแบบไหน?
 
หนึ่งในพิธีกรรมงานอวมงคล หรืองานศพนั้น ก็คือ การบังสุกุล ซึ่งจะกระทำในช่วงพิธีเผาศพ โดยพระสงฆ์จะสวดมาติกา คือสวดพระบาลีเฉพาะหัวข้อธรรมในพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งขึ้นต้นด้วยบทว่า “กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา...” ก่อน แล้วจึงประกอบพิธีบังสุกุล
 

Dhamma and Life

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน หลักในการครองชีวิตคู่ให้อยู่ยืนยาว
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน หลักในการครองชีวิตคู่ให้อยู่ยืนยาว
 
หลักธรรมของผู้ครองเรือน กำหนดเรียกในภาษาพระว่า ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมของฆราวาสคือผู้ครองเรือน หรือหลักธรรมสำหรับการอยู่ครองเรือน หลักธรรมสำหรับการอยู่ครองเรือน หมายถึง หลักธรรมสำหรับการครองชีวิตที่ดีของฆราวาส
 

Dhamma and Life

ทางเอก:ปปัญจธรรม 3 คือ มานะ ทิฏฐิ และตัณหาเป็นกิเลสเครื่องเนิ่นช้าทำให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดารก่อให้เกิดปัญหา ขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง
ทางเอก:ปปัญจธรรม 3 คือ มานะ ทิฏฐิ และตัณหาเป็นกิเลสเครื่องเนิ่นช้าทำให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดารก่อให้เกิดปัญหา ขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง
 
3. เครื่องขัดขวางการเรียนรู้ธรรมก่อนที่เราจะพิจารณาว่าต้นทางของเส้นทาง การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงไหน ผู้เขียนขอเสนอให้เพื่อนนักปฏิบัติขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 3 ประการ เรียกว่า ปปัญจธรรม อันเป็นกิเลสเครื่องเนิ่นช้า
 

Dhamma and Life

อาหารเป็นยา : แร่ธาตุสังกะสี อาหารดีที่ร่างกายขาดไม่ได้จริงๆ
อาหารเป็นยา : แร่ธาตุสังกะสี อาหารดีที่ร่างกายขาดไม่ได้จริงๆ
 
สังกะสี (Zinc) เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เป็นตัวช่วยควบคุมให้กระบวนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายเกือบทุกชนิดต้องการสังกะสีเป็นส่วนประกอบจึงจะทำหน้าที่ได้ดี และคอยช่วยซ่อมเสริมระบบเอนไซม์และเซลล์ต่างๆ
 

Dhamma and Life

นานาสารธรรม : น้ำแบบไหน คือ “น้ำปานะ”
นานาสารธรรม : น้ำแบบไหน คือ “น้ำปานะ”
 
ทุกวันนี้มีเครื่องดื่มมากมายหลายชนิดในท้องตลาด ทั้งที่เป็นชนิดกล่อง กระป๋อง ขวด หรือแม้กระทั่งชนิดบรรจุลงถุงอย่างดี น้ำดื่มดังกล่าวก็มีทั้งที่เป็นน้ำผลไม้แท้ ๑๐๐% น้ำผลไม้ที่มีทั้งน้ำและเนื้อปนกัน นมสด นมถั่วเหลือง น้ำนมข้าว เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และกาแฟ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นของชั้นดีมีคุณภาพควรแก่การบริโภคทั้งนั้น
 

Dhamma and Life

ใส่ใจสุขภาพ : 10 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี
ใส่ใจสุขภาพ : 10 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี
 
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะละเลย คิดว่าไม่จำเป็น ความจริงแล้วหากท่านได้ปฏิบัติจะพบว่า รู้สึกสบายตัว เบาศีรษะ อาการปวดเมื่อยลดลง แม้กระทั่งภาวะเครียด กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ขอแนะนำท่ายืดเหยียดพื้นฐาน 10 ท่า เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี
 

Dhamma and Life

เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ Unseen Thailand ดังไกลไปทั่วโลก
เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ Unseen Thailand ดังไกลไปทั่วโลก
 
ถึงจะเป็นวัดร้างมานานราว 250 ปีแล้ว แต่ “วัดมหาธาตุ” อยุธยา ซึ่งเป็น 1 ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. 2534 ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก มาเยี่ยมชมอยู่มิขาดสาย โดยเฉพาะ “เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์” ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ ที่ต้องดูเป็นอันดับแรกเมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้
 

Dhamma and Life

ใส่ใจสุขภาพ : เช็คสี “อึ” รู้โรคทันที
ใส่ใจสุขภาพ : เช็คสี “อึ” รู้โรคทันที
 
ไม่น่าเชื่อว่า..สีของอุจจาระจะสามารถบ่งบอกถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของผู้เป็นเจ้าของได้ แต่ก็เป็นไปแล้ว เพราะหากระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติ สีและลักษณะของอุจจาระจะเป็นตัวบอกว่า อะไรกำลังเกิดขึ้นภายในร่างกาย เพื่อให้รู้ว่า เรามีสุขภาพดีหรือไม่
 

Dhamma and Life

บทความพิเศษ : หมอผู้เป็นที่รักของปวงชน ชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ
บทความพิเศษ : หมอผู้เป็นที่รักของปวงชน ชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ
 
“ชีวก” เป็นชื่อหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา และมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย
 

Dhamma and Life

บทความพิเศษ : ธาตุ 4 เสียสมดุล จะเกิดโรคอะไรบ้าง?
บทความพิเศษ : ธาตุ 4 เสียสมดุล จะเกิดโรคอะไรบ้าง?
 
ตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุเด่น เป็นธาตุประจำตัว เรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน” ธาตุเจ้าเรือน หมายถึง องค์ประกอบของธาตุทั้ง 4 ที่รวมกันอย่างปกติ แต่จะมีธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเด่น หรือมากกว่าธาตุอื่นๆ
 

Dhamma and Life

ศัพท์ธรรมคำวัด : สังฆคุณ ๙
ศัพท์ธรรมคำวัด : สังฆคุณ ๙
 
คำในกลุ่มนี้อีกคำหนึ่งคือ “สังฆคุณ ๙” ก็เป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ความหมายของคำนี้ รองศาสตราจารย์ดนัย ไชยโยธา ได้เขียนอธิบายไว้ใน พจนานุกรม พุทธศาสน์ ดังนี้คุณของพระสงฆ์ หมายถึง คุณความดีที่พระสงฆ์มีอยู่ประจำตน พระสงฆ์
 

Dhamma and Life

พลิกชีวิต : พัทธ์อิทธิ์ จินต์วุฒิ จากนักโทษประหาร สู่บ้านธรรมทาน
พลิกชีวิต : พัทธ์อิทธิ์ จินต์วุฒิ จากนักโทษประหาร สู่บ้านธรรมทาน
 
ใครจะเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรม ‘บ้านธรรมทาน’ ซึ่งดูสุขุมเยือกเย็น อย่าง ‘พัทธ์อิทธิ์ จินวุฒิ’ จะเป็นคนเดียวกับเพลย์บอยเลือดร้อน ใช้ชีวิตแบบเต็มเหนี่ยว เที่ยวหัวราน้ำ ทั้งกินเหล้าเจ้าชู้ ครบสูตร ที่สำคัญยังเป็นคนเดียวกับ ‘นักโทษประหาร’ ซึ่งถูกคุมขัง อยู่ที่เรือนจำบางขวางเมื่อหลายปีก่อน
 

Dhamma and Life