xs
xsm
sm
md
lg

แนวทางปรองดองคนในชาติของทักษิณสำเร็จด้วยรัฐประหารปี 2557

เผยแพร่:   โดย: สุทธิพงษ์ ปรัชญพฤทธิ์

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย คนในชาติไม่เคยแตกแยกกันแบบนี้มาก่อน ช่วง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 คนในชาติก็ไม่ได้แตกแยกกัน แต่ร่วมมือกันต่อสู้กับทรราชของประเทศ แต่ตั้งแต่ปี 2544 คนในชาติแตกแยกกันอย่างชัดเจน ภาษาทางสถิติบอกว่า แตกแยกกันอย่างมีนัยสำคัญ รายละเอียด...
‘ปักกิ่ง’ กับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยใน‘ฮ่องกง’
‘ปักกิ่ง’ กับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยใน‘ฮ่องกง’
การที่ประชาชนในฮ่องกงจำนวนมากมีความรู้สึกแปลกแยกต่อปักกิ่ง และการที่พลเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาก่อความยุ่งยากต่างๆ ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของนครแห่งนี้ ต่างก็เป็นเรื่องซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนอันล้ำลึก แล้วก็เลยถูกต่อยอดด้วยข้อกล่าวอ้างที่ว่าปักกิ่งได้ทรยศไม่ทำตามคำมั่นสัญญาที่จะให้ชาวฮ่องกงทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งผู้นำของตนภายในปี 2017 ในขณะที่ข้ออ้างเรื่องตระบัดสัตย์นั้นเป็นเรื่องเท็จซึ่งเที่ยวเร่ขายโดยขบวนการนิยมประชาธิปไตย แต่การที่รัฐบาลฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทยเข้าเล่นงานประชาชนของตนเอง ก็ทำให้การเล่นลิ้นตลบตะแลงเกี่ยวกับ “หลักกฎหมายพื้นฐาน” เหล่านี้ ถูกบดบังจนมองกันไม่ค่อยเห็น
กำลังโหลดความคิดเห็น...