xs
xsm
sm
md
lg

เมื่ออดีตแพทย์ชนบทถูกกลั่นแกล้งรังแกโดยแพทย์อ้างชนบท : สังคมต้องขจัดคนพาล อภิบาลคนดี

เผยแพร่:   โดย: ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา Business Analytics and Intelligence
และ Actuarial Science and Risk Management
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


พี่ชัย ราชวัตรวาดภาพพร้อมกับอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่เป็นสัจจวาจาตราตรึงใจผมเป็นอย่างยิ่ง ผมคิดว่าเหมาะกับบทความและสถานการณ์ในโรงพยาบาลที่บ้านเกิดผมมากเหลือเกิน

ผมเฝ้ามองกระทรวงสาธารณสุขมายาวนาน จนเห็นอนิจลักษณะและการตีกันในกระทรวงสาธารณสุข ที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายหลักๆ คือฝ่ายหมอในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นพวกอ้างชนบท และพวกที่ไม่ได้แอบอิงอ้างชนบท เกิดภาวะสองนคราสาธารณสุข แต่เป็นความทุกข์ของประชาชนทั้งนั้น

พวกแพทย์อ้างชนบทนี้ มักจะได้ดิบได้ดีในสมัยที่มีนักการเมืองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พวกนี้รวมกันเป็นตระกูล ส. มีอำนาจมากมาย มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไขว้ตำแหน่งกันไปมา และร่วมมือกับ NGO ครอบครองกระทรวงสาธารณสุข หากอยากรู้เรื่องตระกูล ส. ให้อ่านได้จาก

• องค์การอิสระและองค์การเอกชนในเครือข่ายตระกูล ส : การไขว้ตำแหน่งและการขัดกันแห่งผลประโยชน์” www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000118009
• นายหน้าค้าความจนและความตาย : ผลักดันกฎหมาย ร่างกฎหมาย ใช้อำนาจรัฐ มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อประชาชน? https://mgronline.com/daily/detail/9600000006118
• ฤาสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาตระกูล ส จะล่มสลายเหมือน Al Capone เพราะการหนีภาษี https://mgronline.com/daily/detail/9590000007274
• ตระกูล ส คือใคร? https://mgronline.com/daily/detail/9590000072352
• ชมรมแพทย์ (อ้าง) ชนบท ? https://mgronline.com/daily/detail/9580000094636
• ชมรมแพทย์ชนบทและตระกูล ส. https://mgronline.com/daily/detail/9590000100139

และเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวที่อดีตแพทย์ชนบทคนหนึ่ง ถูกรังแกกลั่นแกล้ง โดยกลุ่มแพทย์อ้างชนบท ขอสาธุชนพึงสดับด้วยใจอันเป็นธรรม ดังนี้ เทอญ

มีอดีตแพทย์ชนบทคนหนึ่ง ได้เติบโตในหน้าที่ราชการ จนได้มาเป็น ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ เขามาจากไหนเคยเป็นพวกใครผมไม่คิดว่าสำคัญ

แต่เขาทำงานเพื่อประชาชน ทำให้โรงพยาบาลศูนย์ที่บ้านผม ที่เงินบำรุงติดลบสองร้อยล้านกว่าๆ บริหารดี แก้ไขจุดรั่วไหล ขจัดคนโกง เหลือบไรที่เกาะกิน ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง จนโรงพยาบาลมีเงินบำรุงกลับมาเป็นบวกสองร้อยกว่าล้านบาท

เขาเชิญเพื่อนผม เป็นนักวิชาการด้านการเงินการบัญชีที่เก่งเรื่องการเงิน/การบัญชี ไปช่วยแก้ไขปัญหา สต็อกยาในห้องยา ในวอร์ด ปัญหาการรั่วไหล ปัญหาการคีย์ข้อมูลเบิกเงินจาก สปสช. เขาทำให้ของที่ซื้อในราคาเดิมหน่วยละ 9 บาท เหลือหน่วยละ 3 บาท ได้ ทำให้ประหยัดเงินโรงพยาบาลไปได้ปีละเกือบ 40 ล้านบาท เพื่อนผมมาเล่าให้ฟังว่า คนนี้เคยอยู่ในพวกแพทย์ชนบทเก่า แต่ปลีกตัวออกมา และเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมาก ผมยิ่งมั่นใจว่า การเป็นพวกใครมาก่อนไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เขาทำให้กับส่วนร่วมและประชาชน

สิ่งที่เขาทำ เขาบริหารโรงพยาบาลศูนย์ทำให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ดีขึ้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีกำลังใจทำงานรับใช้ประชาชนดีขึ้น

เขาเคยถูกกลั่นแกล้ง เพราะพวกแพทย์อ้างชนบทสนิทสนมกับปลัดกระทรวง ถูกย้ายไปอีกจังหวัด เพื่อให้พวกแพทย์อ้างชนบทได้มาดำรงตำแหน่งแทนเขา เขาก็ไม่ได้อิดออดอันใด ยินดีย้ายไป ไม่เกี่ยงงอน

เมื่อเขาย้ายไปถึงก็เป็นจังหวะดี เปิดตึกผ่าตัดใหม่ เจ้านายเสด็จ เปิดตึกเปล่า ๆ ไม่มีเครื่องมือผ่าตัด เจ้านายทรงพระเมตตา ด้วยพระบารมี ทรงช่วยหาเครื่องมือให้ ทรงงานช่วยเขา จนทำให้ตึกผ่าตัดใหม่มีเครื่องมือผ่าตัดได้สำเร็จดีงดงาม

ไอ้คนที่ไปวิ่งเต้นย้ายเขาออก ตัวเองจะไปเอาตำแหน่งเขา เป็นคนชั่วช้าโดยสมบูรณ์ ถ่อย หยาบ พาล และขี้โกง พอจะไปเอาตำแหน่งเขา คนทั้งโรงพยาบาลสองพันกว่าคน ก็เลยนัดแต่งดำประท้วงมัน

ไอ้ฉิกหายเอ๊ย! มันเลยมาอยู่โรงพยาบาลที่ตัวเองถีบคนดี ๆ ออกไปไม่ได้ คนดี ๆ เขารังเกียจคนชั่ว

คำสั่งย้ายกลับ เลยกลับตาลปัตรอย่างรวดเร็ว คนดีก็อยู่โรงพยาบาลเดิมอีกรอบ ย้ายกลับมา

ตอนนี้ไอ้........ ก็มากลั่นแกล้ง ไปร้องเรียนเขาด้วยข้อหาแปดข้อหา

ล้วนแล้ว แต่โกหก ปั้นน้ำเป็นตัว

ข้อกล่าวหาหนึ่งที่เขาถูกร้องเรียนล่าสุด จนถูกสอบวินัยร้ายแรง และมีการรวบรัดตั้งกรรมการสอบวินัย ได้ยินมาว่า ร้องเรียนโดยกลุ่มแพทย์อ้างชนบท และกรรมการสอบวินัยก็เป็นพวกแพทย์อ้างชนบททั้งสิ้น

ข้อกล่าวหาที่ว่าคือ รับเงินทอนค่าซื้อยาจากบริษัทยา แต่ความเป็นจริงกระทรวงสาธารณสุขออกคำสั่งห้ามโรงพยาบาลรับเปอร์เซ็นต์ค่าจดซื้อยาเข้าเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาล ในความเป็นจริง ผอ. โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขจำนวนหนึ่งที่เป็นคนเลว ก็ยังรับเงินส่วนแบ่งจากค่าจัดซื้อยาอยู่แต่เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง ไม่มีหลักฐานอะไรว่าทุจริต คนพวกนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยดี เรียกว่าทำชั่วแล้วได้ดี

เขาคนนี้เป็นคนดี ปฏิเสธการจ่ายเงินจากบริษัทยาที่เอามาให้เป็นการส่วนตัว บริษัทยาเห็นดังนี้ รู้ว่าการจัดซื้อยาเป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ ไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ ไม่ได้มีการวิ่งเต้นเส้นสาย ไม่มีการกรรโชกใด ๆ ก็สมัครใจและเต็มใจบริจาคเงินเข้าโรงพยาบาล เขาก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินบริจาคเข้าหน่วยราชการอย่างถูกต้อง การใช้เงินบริจาคดังกล่าวก็มีระเบียบและทำโดยคณะกรรมการอย่างชัดเจน

หากข้อกล่าวหาที่เขาให้โรงพยาบาลรับเงินบริจาคและออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องจะถูกวินิจฉัยว่าไม่สุจริต บ้านเมืองนี้ก็จะถึงกาลวิบัติ เพราะคนที่ทำดีทำถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ รับเงินเข้าโรงพยาบาลไม่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองก็จะกลายเป็นผิดไปเสีย แล้ว ผอ.โรงพยาบาลที่ดี ๆ ทำอย่างถูกต้องนั้นเป็นส่วนใหญ่แทบทั้งหมดของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขด้วย ผมไม่กล้ารับประกันหรอกว่า ผอ. ทุกโรงพยาบาลเป็นคนดี แต่ที่แน่ๆ มันจำเป็นต้องกลั่นแกล้งคนอื่น วิ่งเต้นเส้นสาย เพื่อกลับมาเป็น ผอ. โรงพยาบาลใหญ่เพื่ออะไรเล่า หากไม่คิดอยากจะโกง

เขาถูกรังแกเพราะอะไร เรื่องนี้มันมีความแค้นเก่าแก่มานาน

เหตุคือ เคยเป็นพวกแพทย์ชนบทมาก่อน แต่ก็เป็นแพทย์ชนบทที่ดี ไม่ใช่แพทย์อ้างชนบท แต่ตอนหลังทำดีปลีกตัวออกมาจากพวกแพทย์อ้างชนบทและต่อสู้เพื่อความถูกต้อง พวกแพทย์อ้างชนบทจึงวางแผนหวังจะถีบเขาออก แล้วตัวเองกลับมาผลาญเงินหรือไม่หนอ อันนี้ก็น่าถามกลับไป

คนเราหลงผิดไปอยู่กับคนเลว เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อม แต่ไม่ใช่คนชั่วโดยเนื้อ เป็นคนดีโดยเนื้อแท้ แต่ไปดงอยู่ในดงคนชั่ว ก็ยังเป็นคนดีอยู่

เราอย่าตัดสินคนจากการที่เขาไปอยู่กับใคร ให้ตัดสินจากสิ่งที่เขาทำ
แต่เมื่อออกมาจากดงคนชั่วแล้ว พวกคนชั่วชนบทก็ยังตามมาราวีแค้นฝังหุ่น
เหตุเกิดในกระทรวงชั่วช้าสามาลย์ แห่งหนึ่ง เพราะใกล้ฤดูกาลโยกย้าย

บ้านเมืองจะอยู่อย่างไร
เราต้องร่วมใจขจัดคนพาล อภิบาลคนดี
จริงไหมครับ พี่น้องชาวไทย

ผมขอปกป้อง อดีตแพทย์ชนบท ที่ถูกรังแกโดยกลุ่มแพทย์อ้างชนบท นายหน้าค้าความตาย นายหน้าอ้างความจน พวกนี้ต้องถูกขจัดออกไป

โปรดอ่านจดหมายด้านล่างนี้ และผมขอยืนยันว่า ประชาคม ชุมชน และมีคนขอนแก่นอีกจำนวนมากที่พร้อมจะออกมายืนหยัดกับคนดีที่ทำเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ขอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จงคิดให้รอบคอบ อย่าทำตามการเมืองและการเป่าหูเพ็ดทูลของตระกูล ส และแพทย์อ้างชนบทรอบตัว อย่าให้คนดีถูกรังแก และอย่าให้คนชั่วครองเมืองทำอะไรชั่วๆ ได้ตามอำเภอใจโดยการกลั่นแกล้งคนดีที่ทำเพื่อประชาชน นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะเสียรังวัดและเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย

โปรดอ่านข่าวด้านล่างนี้และจดหมายเปิดผนึก

พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเกือบ 50 คน สวมชุดกาวน์ แสดงสัญลักษณ์ ชูป้ายข้อความ "SAVE หมอชาญชัย" หรือ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรขัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น หลังถูกตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และระเบียบของราชการ เรื่องเรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ร้อยละ 5 เข้าบัญชีกองทุนพัฒนา รพ.ขอนแก่น ซึ่งกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับหนังสือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1854028
กำลังโหลดความคิดเห็น