xs
xsm
sm
md
lg

โพลชี้”ลุงตู่” เรตติ้งพุ่ง โควิด”เอาอยู่”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซูเปอร์โพลระบุคนหนุนรัฐบาล"ลุงตู่"เพิ่มขึ้น คนค้านรัฐบาลลดลง หลังยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลด ทั้งยังพบว่าคนมีสุขใจในมาตรการลดราคาสินค้าจำเป็น แนะรัฐออกมาตรการ“ฟรีสร้างอาชีพ”เพื่อสนับสนุนการทำมาหากิน ไม่ใช่รอแบมือขอเงินจากรัฐ

นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขประชาชน กับ เสียงหนุน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,105 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5–8พ.ค.63 ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 50.8 กังวลน้อยลงที่ตัวเองจะติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 39.6 กังวลเหมือนเดิม และร้อยละ 9.6 กังวลมากขึ้น

เมื่อถามถึงความสุขประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 พบ 5 อันดับแรกได้แก่ ร้อยละ 97.4 มีความสุขในครอบครัว เมื่อเห็นทุกคนในครอบครัวรักกัน ดูแลกัน สุขทุกข์ร่วมกัน รองลงมาคือ ร้อยละ 94.1 สุขในชุมชน เมื่อเห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลกันของคนในชุมชน ร้อยละ92.3 สุขเมื่อเห็นพลเมืองดี มีทัศนคติที่ดี มีวินัย ร้อยละ 91.4 สุขในสถาบัน เมื่อเห็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนและเห็นคนไทยปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และร้อยละ 87.6 มีความสุขเมื่อได้ทำงานที่มั่นคง มีช่องทางทำมาหากิน ไม่ขัดสน

นอกจากนี้ มาตรการที่จะทำให้สุขใจสุขกายของประชาชน ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90.9 ระบุ มาตรการลดราคาสินค้าจำเป็น ของกิน ของใช้ รองลงมาคือ ร้อยละ 90.3 ระบุ มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลงอีก เพราะประชาชนทำตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และ ร้อยละ 90.1 ระบุ มาตรการสร้างงาน หนุนอาชีพให้คนทำมาหากินได้ ไม่ขัดสน

ที่น่าสนใจคือ แนวโน้มฐานสนับสนุนของประชาชน จากจุดยืนทางการเมืองต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล่าสุด หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ผลสำรวจพบว่า คนสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.2 ช่วงขอมหาเศรษฐีช่วย มาอยู่ที่ ร้อยละ 46.9 หลังยอดผู้ติดเชื้อลดลง ในขณะที่กลุ่มคนไม่สนับสนุนรัฐบาล ลดลงจากร้อยละ 26.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 22.0 และ กลุ่มพลังเงียบ อยู่ที่ร้อยละ 31.1 ซึ่งกลุ่มพลังเงียบ ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผอ.ซูเปอร์โพล ได้เสนอแนะให้รัฐบาลออกมาตรการใหม่ ชื่อ “ฟรีสร้างอาชีพ”ทำคนไทยมีเบ็ดตกปลามากกว่าเอาปลาไปให้อย่างเดียวจึงเสนอให้ฟรีทุกอย่างที่จำเป็นต่อการทำมาหากิน เช่น ฟรีอินเทอร์เน็ตไฮสปีด ฟรีโปรแกรมทำธุรกิจ ฟรีที่ปรึกษา ฟรีเรียนออนไลน์ ฟรีพลังงานแสงอาทิตย์ ฟรีการตลาด และอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่มีของฟรีในโลก ทุกอย่างมีคนแบกภาระค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม แต่ฟรีเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้รัฐบาลคิด เข้าถึงหัวใจของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ต้องการแบมือขอเงินจากรัฐบาลอย่างเดียว พวกเขามีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแห่งตนเช่นกัน โดยสรุปรัฐบาลน่าจะฟรีทุกอย่างที่ทำให้ประชาชนประกอบสัมมาอาชีพ ไม่เป็นพิษต่อสังคม และตนเองกำลังโหลดความคิดเห็น