xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่กังวลที่จะกลัวการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 น้อยลง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ความสุขประชาชนกับเสียงหนุน จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,105 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 50.8 กังวลน้อยลงที่ตัวเองจะติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 39.6 กังวลเหมือนเดิม และร้อยละ 9.6 กังวลมากขึ้น

สำหรับความสุขของประชาชนช่วงโควิด-19 นั้น 5 อันดับแรก โดยร้อยละ 97.4 สุขในครอบครัว เมื่อเห็นทุกคนในครอบครัวรักกัน ดูแลกัน สุขทุกข์ร่วมกัน รองลงมาคือร้อยละ 94.1 สุขในชุมชน เมื่อเห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลกันของคนในชุมชน ร้อยละ 92.3 สุขเมื่อเห็นพลเมืองดี มีทัศนคติที่ดี มีวินัย ร้อยละ 91.4 สุขในสถาบัน เมื่อเห็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนและเห็นคนไทยปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และร้อยละ 87.6 สุขเมื่อได้ทำงานที่มั่นคง มีช่องทางทำมาหากิน ไม่ขัดสน

นอกจากนี้ มาตรการที่ทำให้สุขใจสุขกายของประชาชนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.9 คือมาตรการลดราคาสินค้าจำเป็น ของกิน ของใช้ รองลงมา ร้อยละ 90.3 คือมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลงอีก เพราะประชาชนทำตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และร้อยละ 90.1 ระบุมาตรการสร้างงาน หนุนอาชีพให้คนทำมาหากินได้ ไม่ขัดสน