xs
xsm
sm
md
lg

คิงเพาเวอร์ทุ่ม8พันล.ฮุบ"ไทยแอร์เอเชีย"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

คิงเพาเวอร์ ฮุบแอร์เอเชีย หลังครอบครัวแบแลเว็ลด์ ขายหุ้นบมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ให้กับตระกูลศรีวัฒนประภา รวมทั้งสิ้นกว่า 1,891.59 ล้านหุ้น หรือ 39% ของหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท มูลค่าวเกือบ 8 พันล้านบาท ขณะที่ธรรศพลฐ์ เหลือหุ้นแค่ 5%

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 วานนี้ (13 มิ.ย.) ได้รับทราบการลงนามในสัญญาขายหุ้นของครอบครัวแบแลเว็ลด์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้กับนายวิชัย ศรีวัฒนประภา จำนวน 1,891,588,286 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,944.67 ล้านบาท

จากการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ประกอบด้วย นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ถือหุ้นจำนวน 679,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 14.00% นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 485,088,286 หุ้น หรือ 10.00% นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 282,500,000 หุ้น หรือ 5.82% น.ส.วรมาศ ศรีวัฒนประภา 242,500,000 หุ้น หรือ 5.00% และน.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 242,500,000 หุ้น หรือ 5.00% ขณะที่ครอบครัวแบแลเว็ลด์เหลือเพียงนายธรรศพลฐ์เท่านั้น ถือหุ้น 242,500,000 หุ้น คิดเป็น 5.00%

ทั้งนี้ จากการทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 39% ผู้ซื้อจึงต้องร่วมกันจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประกาศเจตนาครอบงำกิจการต่อ สำนักงานก.ล.ต.ต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ 3 ท่าน คือ นางภัทรา บุศราวงศ์ นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และแต่งกรรมการใหม่แทน คือ นายสมบัตร เดชาพานิชกุล นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และนายอภิเชษฎ์ ศรีวัฒนประภา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายนเป็นต้น

สำหรับบมจ.เอเชีย เอวิเอชั่่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการสายการบินราคาประหยัดเพียงแห่งเดียว โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)
กำลังโหลดความคิดเห็น...