xs
xsm
sm
md
lg

คิงเพาเวอร์ ทุ่ม 8 พันล้านฮุบไทยแอร์เอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คิงเพาเวอร์ ฮุบแอร์เอเชีย หลังครอบครัวแบแลเว็ลด์ ขายหุ้น บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ให้แก่ตระกูลศรีวัฒนประภา รวมทั้งสิ้นกว่า 1,891.59 ล้านหุ้น หรือ 39% ของหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท มูลค่าเกือบ 8 พันล้านบาท ขณะที่ ธรรศพลฐ์ เหลือหุ้นแค่ 5%

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วานนี้ (13 มิ.ย.) ได้รับทราบการลงนามในสัญญาขายหุ้นของครอบครัวแบแลเว็ลด์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่ นายวิชัย ศรีวัฒนประภา จำนวน 1,891,588,286 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,944.67 ล้านบาท

จากการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ประกอบด้วย นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น จำนวน 679,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 14.00% นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 485,088,286 หุ้น หรือ 10.00% นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 282,500,000 หุ้น หรือ 5.82% น.ส.วรมาศ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 242,500,000 หุ้น หรือ 5.00% และ น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 242,500,000 หุ้น หรือ 5.00% ขณะที่ครอบครัวแบแลเว็ลด์ เหลือเพียง นายธรรศพลฐ์ เท่านั้น ถือหุ้น 242,500,000 หุ้น คิดเป็น 5.00%

ทั้งนี้ จากการทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 39% ผู้ซื้อจึงต้องร่วมกันจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประกาศเจตนาครอบงำกิจการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ 3 ท่าน คือ นางภัทรา บุศราวงศ์ นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และแต่งกรรมการใหม่แทน คือ นายสมบัตร เดชาพานิชกุล นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และนายอภิเชษฎ์ ศรีวัฒนประภา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายนเป็นต้นไป

สำหรับ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (โฮลดิ้ง คอมปานี) ปัจจุบัน ถือหุ้นในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการสายการบินราคาประหยัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...