xs
xsm
sm
md
lg

แจกโบนัสทหาร นั่งบอร์ดรสก.นับร้อย ไฟฟ้าประปากองสลาก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


แชร์สนั่นโซเชี่ยล โผ "ทหาร-ตำรวจ" นั่งรัฐวิสาหกิจ จั่วหัวแสบ “ทหารมีไว้ทำไม” พรึ่บพรั่บ 44 หน่วยงานเหยียบ 100 ราย เน้นการบินไทย ทอท. ไฟฟ้า ประปาและกองสลาก ทั้งในราชการ-เกษียณ บางคนควบหลายเก้าอี้

ในช่วงสัปดาห์นี้ สังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อความในหัวข้อ“ทหารมีไว้ทำไม ฉบับเต็ม”ซึ่งเนื้อหาเป็นการรวบรวมรายชื่อของนายทหารระดับสูง และนายตำรวจ ที่เข้าไปมีตำแหน่ง กรรมการ (บอร์ด) ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในช่วงที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศ โดยใน 43 หน่วยงานที่รวบรวมมา มีนายทหาร และตำรวจ ทั้งที่เกษียณแล้ว และยังรับราชการเข้าไปมีตำแหน่งถึง 96 ราย และมีบางราย ดำรงตำแหน่งในหลายส่วนงานอีกด้วย ดังนี้

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง อดีต ผบ.ทอ. เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 พล.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกรรมการอิสระ พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม สมาชิกสนช. และ รองเลขาธิการคสช. เป็นกรรมการอิสระ พล.อ.อ.อำนาจ จีระมณีมัย เป็นกรรมการ พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นกรรมการ

2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสธ.ทอ. เป็นกรรมการ น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ และ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. และสมาชิกสนช. เป็นกรรมการอิสระ พล.อ.ท.ประกิต ศกุณสิงห์ อดีตเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (จก.สอ.ทอ.) เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3.บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ. เป็นประธานกรรมการ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสนช. เป็นรองประธานกรรมการ

4.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มี พล.อ.สาธิต พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ท.อติเทพ ปัญจมานนท์ อดีต ผบช.ปส. เป็นกรรมการ

5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผช. ผบ.ทบ. และสมาชิกสนช. และพล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ. และนายกองเอก ชวน ศิรินันท์พร อดีตอธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการ

6. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มี นายกองเอก กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ อดีตรอง ผบ.ทอ. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. และพล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู อดีต ผบช.ก. เป็นกรรมการ

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มี พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหม สมาชิกสนช. และรองเลขาธิการคสช. และ พ.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ รอง ผอ. ศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็นกรรมการ

8. การประปานครหลวง (กปน.) มี พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. และ พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานคณะที่ปรึกษา ทบ. เป็นกรรมการ

9. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มี พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ รองปลัดฯกลาโหม พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน อดีตผบ.ศูนย์การทหารม้า และ สมาชิก สนช. และพล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 และ สมาชิก สนช. เป็นกรรมการ

10. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร อดีต ผบ.สส. และสมาชิก สนช. เป็นประธานกรรมการ พล.อ.อ.ถาวร มณีพฤกษ์ รอง ผบ.สส. และสมาชิกสนช. และ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ รองเสนาธิการทหาร และ สมาชิก สปท. เป็นกรรมการ

11. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ อดีต ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (นปอ.ทบ.) และ เตรียมทหารรุ่น 12 (ตท.12) รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ น.อ.ธนากร พีระพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นกรรมการ

12. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ. และ สมาชิกสปท. เป็นกรรมการ

13. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มี พล.อ.วิวรรธน์ สุชาติ รอง เสธ.ทบ. ประธานกรรมการ พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศและ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. การท่าเรือแห่งประเทศไทย มี พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวัฒนะ อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และสมาชิกสปท. เป็นประธานกรรมการ พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ อดีต รองผบ.ทร. เป็นกรรมการ

15. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มี พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นกรรมการ

16. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. ประธานกรรมการ พล.ร.ท.พิทักษ์ พิบูลทิพย์ รองประธานกรรมการ พล.ร.ท.พลเดช เจริญพูล พล.ร.ท.ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร พล.ร.ท.ไพฑูรย์ ประสพสิน พล.ร.ต.สิงขร ธีระสินธุ์ และ พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เป็นกรรมการ น.อ.พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ เป็นกรรมการผู้จัดการ

17. สถาบันการบินพลเรือน มี พล.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ อดีต รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานคณะกรรมการ
18. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มี พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการฝ่ายทรัพย์สิน

19. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มี พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงาน (ซูเปอร์บอร์ด) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ สมาชิก สปท. เป็นประธานกรรมการ พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

20. องค์การเภสัชกรรม มี พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. และสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมการ

21. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมการ

22. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มี พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 และ สมาชิก สนช. เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบช.น. พ.ท.หนุน ศันสนาคม อดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.11 พัน 2 รอ.) พ.ต.ท.อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บัญชาการทหารบก เป็น กรรมการ โดย พล.ต.ฉลองรัฐ เป็น ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกตำแหน่งด้วย

23. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) มี พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) เป็นประธาน กรรมการ
 

24. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มี พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็นกรรมการ

25. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ. และพล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นกรรมการอิสระ

26. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) มี พล.ร.อ.ธนะรัตน์ อุบล รองเสนาธิการทหาร และ พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นกรรมการอิสระ

27. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มี พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานกรรมการ และ พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณโครงการ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กรรมการ

28. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มี พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ เป็นกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

29. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มี พล.อ.ชวลิต ชุนประสาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. และ พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ

30. องค์การคลังสินค้า (อคส.) มี พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นประธานกรรมการ พันเอก (พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ อาจารย์อํานวยการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองทัพบก เป็นรองประธานกรรมการ

31. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มี พล.ต.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็นกรรมการ

32. ธนาคารกรุงไทย มี พล.ท.เทียนชัย รับพร ปลัดบัญชีทหารบก เป็นกรรมการ

33. สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มี พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นกรรมการ

34. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ อาจารย์หน่วยงานส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นกรรมการ

35. การเคหะแห่งชาติ มี พล.อ.สุชาติ หนองบัว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. สมาชิก สนช. และรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คสช. และ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสธ.ทบ. ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และสมาชิกสนช. เป็นกรรมการ

36. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มี พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ทอ. และสมาชิก สนช. เป็นกรรมการ พล.ท.สุรไกร จัตุมาศ อดีตเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

37. องค์การสะพานปลา มี พล.ร.อ.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็นกรรมการ

38. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผช.ผบ.ทบ. และสมาชิก สนช. เป็นกรรมการ

39. องค์การสวนสัตว์ มี พล.อ.ภัทรินทร์ ลีลายุทธ อดีตรองเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ศิริชัย เทศนา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ พ.อ.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร เป็น กรรมการ

40. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มี พ.อ.ประเสริฐ ชูแสง เป็นกรรมการ

41. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มี พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ อดีต ผบ.ทอ. ที่ปรึกษา คสช. และสมาชิก สนช. เป็นประธานกรรมการ พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ อดีต ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม และอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นรองประธานกรรมการ พ.อ.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกรรมการ

42. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มี พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข จเรตำรวจ (สบ.8) เป็นกรรมการอื่น

43. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ ทบ. และสมาชิก สนช. เป็นประธานกรรมการ

44. องค์การจัดการน้ำเสีย มี พล.อ.อ.ปรีชัย หาญเจนลักษณ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ บังคับบัญชา เป็นกรรมการ.
กำลังโหลดความคิดเห็น...