xs
xsm
sm
md
lg

“ตู่”คืนตำแหน่งผบ.ตร.“น้องป้อม” ฟอก“พัชรวาท” คดีมือเปื้อนเลือด-อ้างศาลสั่ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” ออกคำสั่ง คสช.93/2557 ยกโทษปลดออกจากราชการ “พัชรวาท” อดีต ผบ.ตร. อ้างทำตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่พิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ เผยคดียืดเยื้อหลัง ป.ป.ช. ฟันอาญา-วินัยร้ายแรง ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เจ้าตัวพยายามดิ้น หวั่นมีประวัติด่างพร้อยจนชนะคดี ที่สุดได้คืนตำแหน่งยุค คสช. ที่มี “บิ๊กป้อม” พี่ชายแท้ๆเป็นประธานที่ปรึกษา

วานนี้ (24 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 139 ง วันที่ 23 ก.ค. 57 ได้ตีพิมพ์คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 93/2557 เรื่อง ยกโทษปลดออกจากราชการ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ระบุว่า โดยที่ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดง ที่ 99/2554 ลงวันที่ 28 ก.พ. 57 ให้นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 52 และครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 53 ที่ให้สั่งยกโทษปลดพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ต.ค. 52 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุดนั้น

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ซึ่งถึงที่สุดข้างต้น หัวหน้า คสช. ในฐานะผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอํานาจหน้าที่ของหัวหน้า คสช. ลงวันที่ 22 พ.ค. 57 จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 72 (1) และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 18 (2) (ง) ข้อ 21 และข้อ 23 แห่งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2547 มีคําสั่งให้ยกโทษปลด พล.ต.อ.พัชรวาท ออกจากราชการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ต.ค.52 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ค. 57 ลงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

**พลิกแฟ้มคดีมือเปื้อนเลือด

อนึ่ง ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปลด พล.ต.อ.พัชรวาท ออกจากราชการ ตามมติ ก.ตร.ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด หลังพล.ต.อ.พัชรวาท ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเพิกถอน คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ต.ค. 52 ซึ่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ทั้งที่ ก.ตร. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 52 ว่า พล.ต.อ.พัชรวาท ไม่ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งยกโทษ กรณีผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปราบปรามผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่กำลังชุมนุมในพื้นที่บริเวณหน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 51 พล.ต.อ.พัชรวาท ได้มีหนังสือหลายฉบับ ให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามมติ ก.ตร. ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดี มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย

** โยงสัมพันธ์ “บิ๊กป้อม” ปธ.ที่ปรึกษา คสช.

สำหรับ พล.ต.อ.พัชรวาท เป็นน้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กป้อม) ประธานที่ปรึกษา คสช. และเป็นพี่ใหญ่แห่งนายทหารบูรพาพยัคฆ์ ที่ผ่านมาเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปราบปรามผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่กำลังชุมนุมในพื้นที่บริเวณหน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 51 ซึ่งพบว่าตำรวจมีการใช้แก๊สน้ำตาแบบยิง และตำรวจจงใจยิงใส่ผู้ชุมนุมโดยตรง ซึ่งผิดหลักการสากล ทำให้ น.ส.อังคณา ระดับปัญญาวุฒิ เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บและพิการจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 7 ก.ย.52 โดย พล.ต.อ.พัชรวาท มีมูลความผิดทางอาญา และความผิดวินัยร้ายแรง ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 79 กระทั่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.อ.พัชรวาท ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี หลังการชี้มูลความผิดของป.ป.ช. ผ่านไป 2 วัน แต่เจ้าตัวได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่ง โดยให้เหตุผลว่าต้องการพักผ่อน

ต่อมา พล.ต.อ.พัชรวาทได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ ก.ตร. พร้อมกับพล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) และ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ อดีต ผบก.ภ.อุดรธานี กระทั่งวันที่ 12 ก.พ. 53 ที่ประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 2/2553 รับรองมติที่ ก.ตร. รับอุทธรณ์ พล.ต.อ.พัชรวาท, พล.ต.ท.สุชาติ และ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ กลับเข้ารับราชการตามเดิม โดยพล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาการ ผบ.ตร. (ในขณะนั้น) ให้เรียกตัว พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ กลับเข้ารับราชการตามเดิม ส่วนพล.ต.อ.พัชรวาท ต้องส่งเรื่องให้นายอภิสิทธิ์ แต่นายอภิสิทธิ์ ได้ส่งเรื่องสอบถามกลับมายัง ก.ตร. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทั่งกฤษฎีกายืนยันกลับไปว่านายอภิสิทธิ์ ต้องปฏิบัติตามมติ ก.ตร. นายอภิสิทธิ์ จึงสอบถามกลับไปที่ ป.ป.ช.อีกครั้ง

กระทั่งหลังรัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภา พล.ต.อ.พัชรวาท ตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้พิพากษายกเลิกคำสั่งปลด และให้นายกฯ เร่งคืนตำแหน่ง เนื่องจากมีผลทางประวัติการทำงาน กระทั่งศาลปกครองกลาง มีคำสั่งดังกล่าว แต่รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่ได้ดำเนินการ กระทั่งในยุคที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้า คสช. นั้น จึงได้ดำเนินการคืนตำแหน่ง ผบ.ตร. ให้ พล.ต.อ.พัชรวาท ในที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น