xs
xsm
sm
md
lg

กทพ.ยืนรวมโยธา 1 สัญญาด่วน "จตุโชติ-ลำลูกกา" 1.87 หมื่นล้าน มั่นใจรับเหมาชั้นพิเศษรายใหญ่ร่วมประมูล จ่อขายซอง เม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทพ.ยืนประมูลโยธาสัญญาเดียว สร้างทางด่วนฉลองรัชส่วนต่อขยาย “ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา” 16.2 กม. ราคากลาง 18,739.55 ล้านบาท คาดผู้รับเหมาชั้นพิเศษมีคุณสมบัติไม่ต่ำ 5 ราย ขายซองเม.ย.นี้ ใช้เงิน TFF 1.4 หมื่นล้าน และกู้ เกือบ 5 พันล้านบาท ชูโปรเจกต์เรือธง "คมนาคม" ประมูลงานแรกของปี 67

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา) ระยะทาง 16.2 กม. ว่า จากที่ กทพ.ได้นำร่างขอบเขตของงานประกวดราคา (TOR) โครงการฯ ลงประกาศในเว็บไซต์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ครั้งที่ 1 ไปเมื่อเดือนม.ค. 2567 และได้รวบรวมความเห็นนำร่างรับฟังคำวิจารณ์ครั้งที่ 2 โดยคาดว่าจะประกาศขายซองประมูลได้ประมาณเดือนเม.ย. 2567 และสามารถลงนามสัญญากับเอกชน เริ่มก่อสร้างในปลายปี 2567 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน เปิดให้บริการประมาณปี 2570 ซึ่งโครงการนี้จะถือเป็นเรือธงของกระทรวงคมนาคมที่จะเปิดประกวดราคาเป็นโครงการแรกของปี 2567

สำหรับ TOR โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา) งานโยธา ระยะทาง 16.2 กม. ราคากลาง 18,739.55 ล้านบาท เป็นการรวมงานโยธาสัญญาเดียว จากที่ประเมินเหตุผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องความสำเร็จของงาน และการเปิดให้บริการได้ตามกำหนด และสามารถมีรายได้จากโครงการได้เร็ว เป็นเรื่องทางธุรกิจด้วย ประสบการณ์จากโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทางรวม 18.7 กม. แบ่งงานโยธาออกเป็น 4 สัญญา พบว่าแต่ละสัญญาเสร็จไม่พร้อมกัน เป็นปัญหาทำให้เปิดให้บริการล่าช้า

ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติจะเป็นผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนที่กรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษ ประเภททั่วไป ที่มีจำนวน 70 ราย แต่เนื่องจากจะต้องมีผลงานในการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ทางยกระดับ จึงคาดว่าจะมีผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามกำหนดประมาณ 5 รายที่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ ซึ่งตรงกับเจตนาของ กทพ.ที่ต้องการได้ผู้รับเหมาที่เก่งและมีศักยภาพในการก่อสร้างเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

“เบื้องต้นมีผู้แสดงความเห็นเข้ามาบางส่วนที่อยากให้แบ่งงานโยธาออกเป็นหลายสัญญา ซึ่ง กทพ.ได้พิจารณาเหตุผลแล้ว ยังคงยืนยันในแนวทางเดิมสัญญาเดียว เพราะจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมมากกว่า”

โดยเงินลงทุนโครงการประมาณ 24,060 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเวนคืน 3,726 ล้านบาท กรอบวงเงินงานโยธาประมาณ 19,000 ล้านบาท (ราคากลาง 18,739.55 ล้านบาท) ค่างานระบบประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะประกาศประกวดราคา ภายใน 1 ปี หลังจากประมูลงานโยธาไปแล้ว

สำหรับเงินลงทุนโครงการจะมาจาก 2 ส่วน ส่วนแรกใช้เงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 14,374 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกเกือบ 5,000 ล้านบาท จะใช้เงินกู้ ซึ่งได้หารือกับกระทรวงการคลังในเบื้องต้นแล้วไม่มีปัญหาเนื่องจากฐานะการเงินของ กทพ.อยู่ในระดับดี


สำหรับร่าง TOR กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ชั้นพิเศษ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง และต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่จัดจ้างก่อสร้างโดยเป็นงานสะพาน หรือทางยกระดับ หรือทางแยกต่างระดับ หรือทางหลวงที่มีสะพาน โดยสะพานที่ก่อสร้างมีความยาวช่วงสะพาน (Span) อย่างน้อย 30 เมตร รวมอยู่ด้วย มีค่างานเฉพาะโครงสร้างทางยกระดับไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท เป็นผลงานในสัญญาเดียวที่ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ไม่น้อยกว่า 1 สัญญาและผลงานแล้วเสร็จไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กทพ.เชื่อถือ

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีจะมีการปรับแนวเส้นทาง ทางด่วนช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา เพื่อไปเชื่อมกับถนนวงแหวนรอบนอกฯ รอบที่ 3 (MR10) บริเวณลำลูกกา เพื่อเชื่อมต่อกับ MR10 พัฒนาโครงข่าย MR-Map ของกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างการหารือกับกรมทางหลวง (ทล.) ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปสามารถปรับแบบได้ภายหลังไม่กระทบต่อการประมูล โดยจะเขียนเงื่อนไขไว้ในสัญญาผู้รับจ้าง


กำลังโหลดความคิดเห็น