xs
xsm
sm
md
lg

สถาบัน APi โชว์ผลงานช่วยผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมขยายตลาดได้กว่า 600 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) เผยปี 63 ช่วยสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย กว่า 600 ราย เตรียมลุยต่อปี 64 จัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก ทั้งการเพิ่มช่องทางการขายออฟไลน์และออนไลน์

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้ผลักดันและเสริมสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมกว่า 600 ราย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด APi Parade 2020 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Gulfood 2020 ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ APi Inspirational Talk 2020 เป็นต้น และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จับมือร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการทั้งในส่วนของช่องทางออนไลน์ เช่น JD Central และ The Hub Thailand และในส่วนของช่องทางออฟไลน์ เช่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ส่วนแผนปี 2564 จะดำเนินกิจกรรมด้านการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมตลาด แต่จะเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างครบวงจร ได้แก่ กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระหว่างเจ้าของผลงานวิจัยและผู้ประกอบการ กิจกรรมการประกวดรางวัลสินค้าเกษตรนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และกิจกรรมขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

นอกจากนี้จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และครบวงจร

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีแนวคิดในการนำผลิตผลทางการเกษตรของไทยมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือหากมีสินค้าอยู่แล้วและมีความประสงค์ที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อมาที่สถาบัน APi ได้ โดยพร้อมเป็นหน่วยงานกลางที่คอยเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการสามารถผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้ออกสู่ตลาด


กำลังโหลดความคิดเห็น...