xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานมันสำปะหลัง ผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศส่งทีมออกตรวจสอบโรงงานมันสำปะหลัง ติดตามการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกำชับธุรกิจตรวจสอบ ต้องตรวจให้ถูกต้อง เตรียมลุยตรวจจนถึงขั้นตอนการส่งออก หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และช่วยยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังสด เผยล่าสุดตลาดจีนมีความต้องการซื้อไปผลิตแอลกอฮอล์ และรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมีขั้นช่วงปลายม.ค.63

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตมันสำปะหลัง ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การค้า และกำกับดูแลการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะสินค้าแป้งมันสำปะหลังดิบ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ถูกกำหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐาน ซึ่งในการส่งออกทุกล็อตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อใช้ประกอบพิธีการศุลกากร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลังจากประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

“จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบโรงงานมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และยังได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้เคร่งครัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมีความเป็นกลางในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า ออกไปกำกับดูแลการส่งออกสินค้ามาตรฐานดังกล่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดด้วย”

ทั้งนี้ กรมฯ มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดสินค้ามันสำปะหลังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งจะเป็นการยกระดับราคาสินค้ามาตรฐาน และในที่สุดจะส่งผลให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น สอดรับกับนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปผลิตแอลกอฮอล์รองรับฤดูหนาวของจีนที่กำลังจะมาถึง รวมถึงเทศกาลตรุษจีนในช่วงปลายเดือนม.ค.2563

สำหรับสถานการณ์มันสำปะหลัง ขณะนี้เป็นช่วงที่ฤดูกาลหัวมันสำปะหลังเริ่มออกสู่ตลาด โดยหัวมันสดส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นแป้งมันสำปะหลัง และอีกส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ได้แก่ มันเส้น มันชิ้น และมันอัดเม็ด โดยสถานการณ์ราคามันสำปะหลังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2.15-2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% แต่หากเชื้อแป้ง 30% ราคาจะขยับขึ้นไปสูงถึงกก.ละ 2.85 บาท

ส่วนปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภาพรวมทุกประเภทสินค้าในช่วง 10 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณ 5.83 ล้านตัน ลดลง 17% คิดเป็นมูลค่า 2,260 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 13%


กำลังโหลดความคิดเห็น