xs
xsm
sm
md
lg

ชาวไร่คาดอ้อยเข้าหีบปี 63/64 แค่ 66 ล้านตัน แตะ 100 ล้านตันอาจต้องใช้เวลา 2-3 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชาวไร่อ้อยเผยปริมาณอ้อยเข้าหีบปี 2563/64 เบื้องต้นที่รวบรวมคาดว่าจะอยู่ระดับ 65-66 ล้านตันอ้อยเท่านั้น ยอมรับภัยแล้งกระทบต่อเนื่อง คาดผลผลิตอ้อยไทยจะกลับไปสู่ระดับ 100 ล้านตันขึ้นไปอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี ขณะที่ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลประเมินอยู่ที่ 69.43 ล้านตัน พื้นที่เพาะปลูก 8.7 ล้านไร่ รับผลผลิตไม่สมดุลกับโรงงานที่มีมากถึง 57 แห่ง

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7
เปิดเผยว่า ขณะนี้ 37 สถาบันชาวไร่อ้อยอยู่ระหว่างการรวบรวมปริมาณอ้อยทั่วประเทศเพื่อประมาณการอ้อยเข้าหีบปีการผลิต 2563/64 (ครั้งที่ 2) ก่อนที่จะแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เพื่อประกอบสำหรับทำบัญชีจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายให้โรงงานน้ำตาล ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะอยู่ประมาณ 65-66 ล้านตัน ต่ำกว่าฤดูหีบปี 2562/63 ที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74.89 ล้านตัน ดังนั้นมีแนวโน้มว่าโอกาสจะเห็นผลผลิตอ้อยไทยกลับไปสู่ระดับ 100 ล้านตันขึ้นไปอีกครั้งน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี

“อ้อยเข้าหีบฤดูผลิตปี 2563/64 ยอมรับว่ายังคงต่ำต่อเนื่องอีกครั้ง เพราะปัจจัยหลักๆ คือภัยแล้งที่แม้ว่าล่าสุดฝนจะมีมาแต่ก็ค่อนข้างมาล่าช้าทำให้อ้อยตอเดิมที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งอยู่แล้วไม่ดีขึ้น ขณะเดียวกันชาวไร่อ้อยบางส่วนได้เลิกการปลูกอ้อยเนื่องจากราคาอ้อยตกต่ำต่อเนื่อง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผลผลิตอ้อยฤดูหีบปีนี้จะยังคงลดต่ำลง” นายนราธิปกล่าว

สำหรับราคาอ้อยขั้นต้นที่จะเอื้อให้เกิดการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นควรจะอยู่ระดับ 1,000 บาทต่อตันขึ้นไปเนื่องจากยังพอมีกำไรที่จะลงทุนตออ้อยใหม่หรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการคำนวณราคาอ้อยนั้นปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกซึ่งยังคงมีแนวโน้มตกต่ำเฉลี่ย 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขณะที่ราคาระดับ 1,000 บาทต่อตันขึ้นไปราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกจะต้องอยู่ที่ประมาณ 17 เซ็นต์ต่อปอนด์

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้แก่ สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าและอุตสาหกรรม กล่าวว่า 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้มีการรวบรวมข้อมูลและนำส่งให้ สอน.เพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับทำบัญชีจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายให้โรงงานน้ำตาลแล้ว โดยข้อมูลได้สำรวจจากโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศทั้ง 57 แห่ง สรุปเป็นประมาณการไว้ที่ 69.43 ล้านตัน จากจำนวนไร่อ้อย 8.7 ล้านไร่ คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 8.6 ตันต่อไร่

“ยอมรับว่าปริมาณอ้อยปี 2560/61 อยู่ที่ 134.93 ล้านตัน ต่อมาฤดูหีบปี 61/62 อยู่ที่ 130.97 ล้านตัน แต่พอปี 2562/63 ผลผลิตอยู่ที่เพียง 74.89 ล้านตันซึ่งนับเป็นผลผลิตที่ต่ำสุดรอบ 10 ปีเพราะเจอภัยแล้งและยังกระทบต่อเนื่องมาสู่การผลิตในฤดูหีบใหม่ (ปี 63/64) ที่จะเปิดในปลายปีนี้ให้ลดลงอีก ย่อมส่งผลกระทบต่อโรงงานเนื่องจากปริมาณอ้อยลดต่ำไม่สมดุลกับกำลังการผลิตที่โรงงานมีมากถึง 57 แห่งที่ควรมีปริมาณอ้อยเข้าหีบถึง 110 ล้านตันจึงจะเหมาะสม” แหล่งข่าวกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...