xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เผย “ชุดคลุม ชุดผ่าตัด ถุงมือ” มีโอกาสส่งออกสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น หลังพบขาดแคลนหนัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ประกาศ 20 รายชื่อสินค้าที่เสี่ยงขาดแคลน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ชี้เป็นโอกาสในการส่งออกของผู้ประกอบการไทย ทั้งชุดคลุม ชุดผ่าตัด ถุงมือ แต่ก่อนส่งออกต้องศึกษากฎระเบียบการนำเข้า เงื่อนไขการจำหน่าย และมาตรฐานสินค้าให้ชัดเจน
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส สหรัฐฯ ถึงความต้องการสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยล่าสุดองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้จัดทำรายชื่อสินค้าที่ขาดแคลนเป็นครั้งแรก และได้ประกาศต่อสาธารณชนให้รับทราบ เพื่อที่จะได้วางแผนการทำงานและเตรียมการรับมือได้ล่วงหน้า โดยเบื้องต้นมีสินค้าจำนวน 20 รายการ ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลน คือ ชุดผ่าตัด (surgical gowns), ถุงมือ (gloves), หน้ากาก (masks), เครื่องช่วยหายใจ (certain ventilators) และสินค้าใช้ในการทดสอบ (testing) เช่น sterile swabs สำหรับใช้ในการเก็บตัวอย่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งตัวอย่าง และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายชื่อสินค้าขาดแคลน 20 รายการ (Product code) ตามประกาศของ USFDA ได้แก่ 1. Examination gown (FME) 2. Surgical apparel (FXX) 3. Surgical gown (FYA) 4. Latex, non-powdered patient examination glove (LYY)  5. Vinyl patient examination glove (LYZ) 6. Polymer, non-powdered patient examination glove (LZA) 7. Specialty, non-powdered patient examination glove (LZC) 8. Surgical respirator (MSH) 9. Non-surgical isolation gown (OEA) 10. Clinical sample concentrator (JJH) 11. Transport culture medium (JSM) 12. Sterile swabs (KXG) 13. Microbiological specimen collection and transport device (LIO) 14. Instrumentation for clinical multiplex test systems (NSU) 15. Real time nucleic acid amplification system (OOI) 16. General purpose reagents for in vitro diagnostic tests (PPM) 17. Microbial nucleic acid storage and stabilization device (QBD) 18. Non-continuous ventilator (BZD) 19. Continuous ventilator, facility use (CBK) และ 20. Continuous ventilator, home use (NOU)

ทั้งนี้ สินค้ารายการที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 และ 12 เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและมีโอกาสที่จะส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาได้ และยังมีโอกาสที่จะส่งออกสินค้าไปทดแทนสินค้าสหรัฐฯ ที่ยกเลิกการผลิต เช่น Infusion Pump (FRN) และ infusion Pump, Patient Controlled Alalgesic (MEA)

นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส สหรัฐฯ กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการประกาศรายการสินค้าทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ในการวางแผนการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐฯ ซึ่งมีหลายรายการที่ประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพหรือมีโอกาสสูง อาทิ ชุดคลุม (Isolation Gown), ชุดผ่าตัด (Surgical Gown), ถุงมือตรวจผู้ป่วย (Vinyl Patient Examination Glove) โดยจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบในการนำเข้า การจำหน่าย ที่โรงงานผลิตจะต้องจดทะเบียนกับ USFDA สินค้าจะต้องได้รับอนุญาตจาก FDA ก่อนการวางจำหน่าย รวมถึงมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้อง แต่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 FDA ได้ผ่อนผันกฎระเบียบหลายรายการ เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยเร็ว โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fda.gov/medicaldevices


กำลังโหลดความคิดเห็น...