xs
xsm
sm
md
lg

บีบีจีไอมี “แอลกอฮอล์ผลิตเจล” ขายแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บีบีจีไอพร้อมจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับผลิตเจล-ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ทางการแพทย์ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบางจากฯ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงพลังงานและกรมสรรพสามิตมีมติปลดล็อกเอทานอลสำหรับนำไปผลิตเจล-แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้และสามารถบริการแก่ภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึง

บีบีจีไอ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ สามารถผลิตเอทานอลในเกรดอุตสาหกรรมได้ พร้อมจำหน่ายแก่โรงงานผู้ประกอบการที่มีความต้องการ โดยโรงงานเอทานอลในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด และบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งระบบผสมและจ่ายเอทานอล พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของระบบ เริ่มจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 สำหรับนำไปทำเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ตามที่กรมสรรพสามิตอนุญาตในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์สั่งซื้อสามารถดูข้อกำหนดและขั้นตอนการสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของ บีบีจีไอ www.bbgigroup.com

ก่อนหน้านี้ บีบีจีไอร่วมกับกลุ่มบริษัท บางจากฯ ได้ส่งมอบเจลสำหรับทำความสะอาดมือ จำนวน 30,000 ขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร ที่มีส่วนผสมของเอทานอลและกลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ผ่านกระทรวงพลังงาน เพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อบรรเทาสถานการณ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...