xs
xsm
sm
md
lg

“บราซิล-ไทย” ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมน้ำตาลโลก จัดสัมมนาปลุกกระแสการใช้เอทานอล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์‘บราซิล-ไทย’ ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายของโลก ร่วมจัดสัมมนา ‘Sustainable Mobility: Ethanol Talk’ ดึงผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานจากบราซิลแชร์ประสบการณ์การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ หวังผลักดันให้ไทยใช้เอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมากขึ้น

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 2 ของโลก ได้จับมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศบราซิล ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมอ้อยของบราซิล (UNICA) กลุ่มผู้ประกอบการเอทานอล (APLA) สำนักงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนของบราซิล (Apex-Brazil) จัดงานสัมมนา Sustainable Mobility : Ethanol Talks ขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ ประเทศบราซิลใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันในรถยนต์มากว่า 40 ปี โดยปัจจุบันใช้อ้อยกว่า 60% หรือจำนวน 300 กว่าล้านตัน เป็นวัตถุดิบในการผลิต และบังคับใช้สัดส่วนผสมเอทานอลกับน้ำมันแก๊สโซลีน หรือเบนซิน ไม่ต่ำกว่า 25% ทำให้บราซิลมีความยืดหยุ่นในการผลิตน้ำตาล โดยเมื่อใดราคาน้ำตาลตกต่ำ แต่เอทานอลให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าก็จะนำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้น ในทางกลับกัน หากเมื่อใดการผลิตน้ำตาลให้ผลตอบแทนมากกว่าเอทานอลก็จะนำอ้อยไปผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การใช้เอทานอลในบราซิลในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 600 ล้านตัน เทียบเท่ากับการใช้ต้นไม้จำนวนกว่า 4,000 ล้านต้น เพื่อดูดซับก๊าซดังกล่าว

งานในครั้งนี้ ฝ่ายบราซิลได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การนำเอทานอลใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงยานยนต์ในบราซิล พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมมองเกี่ยวกับนโยบายการนำเอทานอลไปผสมเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่ง ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตอ้อยที่สามารถใช้ต่อยอดสู่เชื้อเพลิงชีวภาพ และกระตุ้นให้อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีเอทานอลเป็นส่วนผสม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“งานสัมมนาครั้งนี้เพื่อปลุกกระแสการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย โดยนำเอทานอลที่เราสามารถผลิตได้จากอ้อย หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ มาเป็นส่วนผสมในนำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ สามารถลดมลพิษในอากาศ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยให้อุตสาหกรรมเอทานอลมีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเชื้อเพลิงภายในประเทศอีกด้วย” นายสิริวุทธิ์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...