xs
xsm
sm
md
lg

ดอนเมืองยกระดับตรวจผู้โดยสารขาเข้าทุกเที่ยวบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดอนเมืองยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน และแยกเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไปตรวจคัดกรองที่ Isolated Area เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กำหนดให้เที่ยวบินที่มีต้นทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าจอดที่อาคารเทียบอากาศยานหมายเลข 6 (Pier 6) ซึ่งเป็นหลุมจอดอากาศยานที่แยกออกมาจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 (Isolated Area) โดยมีเครื่อง Thermo Scan ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทดม., เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารอากาศ และฝ่ายการแพทย์ ทอท.พร้อมอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้โดยสาร

หากพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ทดม.จะดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับการคัดกรองเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศที่อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้มีต้นทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ได้ทำการคัดกรองทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวด โดยติดตั้งเครื่อง Thermoscan จำนวน 2 จุด ณ บริเวณแนวทางเดินด้านทิศเหนือ ใกล้กับอาคารเทียบอากาศยานหมายเลข 2 (Pier 2) และบริเวณแนวทางเดินด้านทิศใต้ ใกล้กับอาคารเทียบอากาศยานหมายเลข 3 (Pier 3) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1

หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งควบคู่กับการซักประวัติอาการป่วยว่ามีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ จึงได้เพิ่มมาตรการทำความสะอาดแบบ Deep Clean อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดห้องน้ำ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน ราวจับ ราวบันได และผิวสัมผัสบริเวณต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 และติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อโรคแก่ผู้โดยสารตามจุดต่างๆ

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้พนักงานทุกส่วนงาน รวมถึงส่วนราชการ ผู้ประกอบการ สายการบิน ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและหมั่นตรวจพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่

ทอท.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารตลอด หากได้รับการประกาศแจ้งเตือนการยกระดับในเรื่องดังกล่าว หากพบเห็นปัญหาการให้บริการ หรือปัญหาอื่นๆ สามารถแจ้งไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร. 0-2535-1192 ตลอด 24 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น...