xs
xsm
sm
md
lg

“สุวรรณภูมิ” ผนึก “รถขนส่ง” เพิ่มมาตรการป้องกัน “ไวรัสโคโรนา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สนามบินสุวรรณภูมิยกระดับมาตรการรักษาความสะอาด รถขนส่งสาธารณะเต็มพิกัด ทั้งลิมูซีน รถเช่า รถเเท็กซี่ รถ ขสมก. และ Shuttle Bus ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เช่น รถลิมูซีน รถเช่า รถเเท็กซี่ รถโดยสาร ขสมก. และรถ Shuttle Bus ให้ใส่ใจในด้านการรักษาความสะอาดของรถโดยสารรวมไปถึงพื้นที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากผู้ขับขี่รถและผู้ให้บริการการขนส่งสาธารณะถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้โดยสารมากที่สุด จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย


นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดมาตรการในการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเต็มพิกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ดังนี้
- เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ผู้ขับขี่
รถขนส่งสาธารณะและผู้ใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
- ติดตั้งขวดเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริเวณจุดเคาน์เตอร์ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
- แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับทำความสะอาดภายในรถขนส่งสาธารณะ
- เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดภายในห้องโดยสาร
เบาะนั่ง ที่จับประตูรถ ฯลฯ


พร้อมกันนี้ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ผ้าเช็ดรถ ถุงมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถลิมูซีน และรถ Shuttle bus เพื่อเป็นการป้องกันอีกด้วย
ในส่วนของการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดตามจุดต่างๆ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด เช่น ภายในห้องน้ำ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน ราวบันได พื้นที่พักคอย เป็นต้น นอกจากนี้ ทสภ.ยังได้มีการติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ณ บริเวณทางออกประตูเทียบเครื่องบินขาเข้าทุกประตูและพื้นที่อื่นๆ ที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก


กำลังโหลดความคิดเห็น...