xs
xsm
sm
md
lg

“สุวรรณภูมิ” เพิ่มคัดกรองผู้โดยสารขาออก “จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน” คุมไวรัสโคโรนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุวรรณภูมิ” เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออก เส้นทางจีน ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน หลัง WHO ประกาศการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เพื่อความมั่นใจสูงสุด

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังผู้โดยสารขาออกที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563

โดยมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและทางหูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการคัดกรอง ผู้โดยสารขาออก จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. จุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 3 , 2. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 3 ช่องทาง Fast track (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row T) ,3. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 2 ช่องทาง Fast track (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row W) , 4. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 1 (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row A)

ปัจจุบัน สนามบินสุวรรณภูมิมีการจัดเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวนทั้งสิ้น 6 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและทางหูรวมกันมีจำนวนมากกว่า 20 เครื่อง โดยในส่วนของการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้ามีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 5 จุด ที่บริเวณ จุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน D จำนวน 2 จุด และบริเวณทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 3 จุด และการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนในส่วนของผู้โดยสารขาออกอีกจำนวน 1 จุด (จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออก โซน 3 )

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ที่ผู้โดยสารสัมผัส เช่น รถเข็นกระเป๋า ห้องน้ำ จุดกรอกเอกสาร ตม.ขาเข้า เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และเครื่องออกบัตร Taxi Kiosk และตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ณ บริเวณทางออกประตูเทียบเครื่องบินขาเข้าทุกประตูและพื้นที่ให้บริการตามเคาน์เตอร์ต่าง ๆ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า รถลีมูซีน รถเเท็กซี่ ให้หมั่นทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...