xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เตรียมจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-นิวซีแลนด์ หารือดันการค้า ร่วมมือเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” เตรียมจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ ติดตามผลการทำเอฟทีเอ พร้อมหารือเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกรโคนมไทย การเรียนรู้การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ การพัฒนา SMEs และเศรษฐกิจหมุนเวียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ในวันที่ 28-29 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-นิวซีแลนด์ ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งนิวซีแลนด์ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกจากไทยทุกรายการแล้วตั้งแต่ปี 2558 ขณะที่ไทยได้ยกเลิกการเก็บภาษีกว่า 99% ของรายการสินค้าทั้งหมดจากนิวซีแลนด์แล้ว ส่งผลให้การค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวถึง 321% นับตั้งแต่เอฟทีเอระหว่าง 2 ประเทศมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ นอกจากการติดตามการดำเนินงานตามเอฟทีเอเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าระหว่างกันแล้ว ไทยและนิวซีแลนด์จะหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยผ่านโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโคนมไทย” การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ โดยไทยสามารถเรียนรู้จากนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้าน Ease of Doing Business ของธนาคารโลก โดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียนและเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้ SMEs และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของไทยในปัจจุบัน

ในปี 2561 การค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์มีมูลค่า 2,387.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทยไปนิวซีแลนด์ 1,668.2 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็นต้น ขณะที่ไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ 639.3 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...