xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ จัดสัมมนาชี้แจงผลการศึกษาผลกระทบทำเอฟทีเอไทย-อียู วันที่ 21 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาจัดสัมมนาผลการศึกษา “ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” 21 พ.ย.นี้ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟัง ก่อนนัดฟังความเห็นสาธารณะอีกครั้ง 25 พ.ย. แล้วสรุปผลทั้งหมดเสนอ กนศ. และ ครม.พิจารณาตัดสินใจฟื้นการเจรจา

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” ในวันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ทั้งการเตรียมการรับมือ และการเตรียมการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดสัมมนาครั้งนี้ ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับทราบผลสรุปการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงดังกล่าว ซึ่งกรมฯ ได้มอบหมายให้ทีมวิจัยของไอเอฟดีดำเนินการศึกษาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้เตรียมความพร้อมต่อไป

ทั้งนี้ หลังการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาในวันที่ 21 พ.ย. 2562 แล้ว กรมฯ จะจัดการประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเรื่องกรอบเจรจาความตกลงเอฟทีเอไทย-อียูอีกครั้งในวันที่ 25 พ.ย. 2562 ที่กระทรวงพาณิชย์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นการฟื้นการเจรจาใน 4 ภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพฯ ไปแล้ว

“เมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมด กรมฯ จะรวบรวมผลการดำเนินงานทั้งหมดตามข้อสั่งการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มอบให้กรมฯ ไปดำเนินการเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ทั้งผลการศึกษา การจัดทำกรอบเจรจา การรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตัดสินใจเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูต่อไป” นางอรมนกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...