xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.อาจไม่ประมูลคลื่น 26 GHz

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ฐากร" เผย อาจไม่ประมูลคลื่น 26 GHz หลัง องค์กรกำกับดูแลสวีเดน ระบุยังไม่มีอุปกรณ์รองรับ ชี้หากเวทีประชาพิจารณ์ไม่ประมูลก็พร้อมปรับแผนใหม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการ กสทช.มีมติแผน(ร่าง)ประมูลคลื่นความถี่ (ไอเอ็มที) สำหรับให้บริการ 5G ในย่านความถี่ 700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz โดยกำหนดจะเปิดประมูลในวันที่ 16 ก.พ. 2563 นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการประมูลใหม่

ทั้งนี้ ต้องรอความชัดเจนในการรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ก่อน ซึ่งอาจจะมีการปรับแผนโดยการเอาคลื่น 26 GHz ออกจากแผนการประมูลไปก่อน และจะให้เปิดประมูล 5G เหลือเพียง 3 ย่านความถี่คือ 700 MHz 1800 MHz และ 2600 MHz แทน

อย่างไรก็ตาม แนวความคิดเห็นดังกล่าว เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับการเข้าพบ สวีดิช เทเลคอม เอเจนซี่ องค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ประเทศสวีเดน เห็นว่าคลื่น 26 - 28 GHz ทางสวีเดนมองว่ายังไม่มีความชัดเจนในส่วนของการนำคลื่นความถี่ไปใช้บริการ แม้กสทช.จะมีข้อสรุปราคาขั้นต่ำในการประมูลไว้ไม่สูงหรือใบอนุญาตละ 423 ล้านบาท แต่หากโอเปอเรเตอร์เห็นว่าประมูลไปแล้วไม่รู้ว่าจะนำคลื่นไปใช้อย่างไร อาจทำให้เกิดปัญหาทำให้โอเปอเรเตอร์ไม่อยากประมูล

ดังนั้นในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคลื่นความถี่วันที่ 3 ธ.ค. นี้ กสทช.จะรับฟังความคิดเห็นว่าโอเปอเรเตอร์อยากจะประมูลคลื่น 26 - 28 GHz หรือไม่ หากผลการรับฟังความคิดเห็นเอกชนยังไม่สนใจอาจจะยกเลิกหรือเลื่อนการประมูลคลื่น 26 - 28 GHz ออกไปก่อน รอให้มียูสเคสและตัวเครื่องลูกข่ายมีความพร้อมก่อนจึงมาประมูล


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...