xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.ปรับราคาประมูลคลื่น 26 MHz เป็น 423 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยากำหนดวิธีการและเงื่อบไขในการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล (อนุกรรมการเยียวยา) มีมติเกี่ยวกับผู้ให้บริการโครงข่าย ตามที่มีนำคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ ไปใช้ให้บริการทางโทรคมนาคม และให้บีบอัดคลื่นความถี่สำหรับให้บริการโทรทัศน์ โดยให้มีการเยียวยาผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีภาคพื้นดิน 4 ราย จำนวน 5 ใบอนุญาต รวมมูลค่าประมาณ 761 ล้านบาท คือ กองทัพบก จำนวน 159.2 ล้านบาท รวมจำนวน 2 มัค ไทยพีบีเอส จำนวน 254 ล้านบาท ,บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 219 ล้านบาท กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 128.1 ล้านบาท โดยการกำหนดกรอบวงเงินสำนักงาฯ ได้พิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งแต่ละมัคมีความเสียหายที่ไม่เหมือนกัน

ขั้นต่อไปจะให้ผู้ให้บริการทั้ง 4 ราย มาลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำอุปกรณ์มาปรับเปลี่ยน และมติที่ประชุม กสทช.อนุมัติการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 5G โดยปรับเปลี่ยนราคาคลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิร์ตซ จากเดิมมูลค่า 300 ล้านบาท ต่อ 1 ใบอนุญาต เป็น 423 ล้านบาท โดยให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมครั้งเดียว เนื่องจากราคาคลื่นความถี่ไม่ได้เป็นที่สูง

ทั้งนี้ ราคาคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ และคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ตซ ให้ประมูลในราคาและเงื่อนไขเดิมทั้งหมด จากนี้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 3 ธันวาคม ที่โรงแรมเบิร์คเคลียร์ ประตูน้ำ หลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้วจะสรุปหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่ โดยจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูลประมาณวันที่ 2 ธันวาคม 2562