xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมวางพิมพ์เขียวแผนแม่บทรถไฟฟ้าเฟส 2 ชงอนุมัติในรัฐบาล “บิ๊กตู่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“อาคม” วางพิมพ์เขียวแผนแม่บทรถไฟฟ้าเฟส 2 ดันอนุมัติภายในรัฐบาลชุดนี้ เบื้องต้นวาง 5 สายใหม่เชื่อมต่อสายหลักในแผนระยะ 1 ด้าน รฟม.เตรียมหารือ JICA วางกรอบเวลาทำส่วนต่อสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 และหาความชัดเจนสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลำลูกกา และช่วงสมุทรปราการ-บางปู

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น( JICA) ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “The Blueprint for the 2 nd Bangkok Mass Rapid Transit Master Plan (M-MAP 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2) โดยจะปรับปรุงแผนแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ

หลังจากนั้นจะเป็นการสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและกำหนดแนวเส้นทางให้เหมาะสมและรองรับความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการใน M-MAP 2 นั้นจะเสริมจากโครงการรถไฟฟ้า 10 ที่เป็นโครงข่ายหลักใน M-MAP 1 โดยจะดำเนินการให้ได้ข้อสรุปในรัฐบาลชุดนี้หรือในปี 2562 เพื่อนำเสนอเพื่อขออนุมัติแผน และเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการที่มีความพร้อมในปี 2563 คาดว่าโครงการแรกจะได้เริ่มต้นก่อสร้างในปี 2564

“ในการสำรวจพื้นที่และทำโครงข่ายนั้น สนข.ยังทำงานร่วมกับ JICA ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อให้ JICA ให้ความช่วยเหลือศึกษาแบบให้เปล่า ขณะที่โครงข่ายย่อยในแผนระยะ 2 นั้น ทางหน่วยงานท้องถิ่น อย่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังเข้ามาร่วมดำเนินโครงการได้เช่นเดิม โดยจะพิจารณาจากความพร้อมและความเหมาะสมต่อไป”

สำหรับนโยบายและเป้าหมายของแผน M-MAP 2 คือ 1. เพื่อแก้ปัญหาจราจร โดยเพิ่มขบวนรถและความถี่ในรถไฟฟ้าที่ให้บริการในปัจจุบัน, เพิ่มโครงข่ายในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง, ส่งเสริมขนส่งสาธารณะต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. พัฒนาโครงข่ายในพื้นที่ที่มีการเดินทางสูง, เชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางเมืองกับเมืองรอง, ส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีขนส่งที่เขื่อมต่อระบบราง 3. พัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายและพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 4. ส่งเสริมประชาชนเปลี่ยนมาใช้ขนส่งสาธารณะ ด้วยนโยบายเรื่องค่าโดยสาร, ความปลอดภัย, ความสะดวก, รวดเร็ว 5. เพิ่มเส้นทางเพื่อการเข้าถึงสนามบินที่สะดวก ที่รวดเร็ว ซึ่งจะอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มีปีละ 32-35 ล้านคนอีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า กรอบเบื้องต้นวางโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนใน M- Map 2 ไว้แล้ว 5 เส้นทาง ได้แก่ สายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) สายสีเทา (วัชรพล-สะพานพระราม 9-ท่าพระ) สายบางนา-สุวรรณภูมิ ซึ่งจะสามารถเชื่อมเข้าพื้นที่สถานีแม่น้ำ นอกจากนี้ จะมีเส้นทางจากบางหว้า-ตลิ่งชัน เลาะไปตามแนวถนนราชพฤกษ์ และในพื้นที่ปทุมธานี โดยให้มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีแดงและสายสีเขียว

ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คือสายสีน้ำเงินต่อขยายช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 นั้นจะดำเนินการแน่นอนโดยจะหารือกับ JICA เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วงคูคต-ลำลูกกา และช่วงสมุทรปราการ-บางปูนั้น จะหารือในประเด็นความจำเป็นและช่วงเวลาที่จะดำเนินการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...